Notícies ← Altres notícies

Les empreses continuen sense utilitzar el català tot i la normativa aprovada fa un any i mig

El dia 23 de gener de 2012 farà un any que va finalitzar el període d'adaptació per a les grans empreses i multinacionals al Codi de Consum, que es va aprovar el juliol de 2010. Entre d'altres disposicions, aquesta normativa legal estableix que l'etiquetatge dels productes ha de ser, almenys, en català. La Plataforma per la Llengua ha constatat, però, que un any i mig després de l'aprovació i un any després que hagi acabat el procés establert perquè les grans empreses s'hi adaptin, les empreses continuen sense utilitzar el català: de les 30 marques més venudes a l'Estat, només una s'ha adaptat a la llei i etiqueta en català. Podeu veure l'informe A partir del 23 de juliol, l'etiquetatge en català aquí.

A dia d'avui, totes les empreses que comercialitzen els seus productes dins el territori català haurien d'emprar, com a mínim, el català en l'etiquetatge dels productes. No obstant això, una passejada per qualsevol establiment comercial de Catalunya permet copsar que la majoria d'empreses no s'han adaptat a la nova normativa i que el català continua molt lluny de la normalització en l'àmbit de l'etiquetatge. Per exemple, dels 30 productes més venuts a l'Estat espanyol durant l'any 2010 tan sols 1 s'ha adaptat als requisits lingüístics que estableix la normativa. Productes de grans empreses i multinacionals com Coca-cola, Fanta, Cola-cao, Puleva, Nescafé, Leche Pascual, Pescanova, Kellog's, Fairy o Evax encara es neguen a incorporar el català en l'etiquetatge, i només San Miguel s'ha adaptat a la normativa vigent.

La Plataforma per la Llengua recorda que en el marc de la Unió Europea no hi ha cap llengua que tingui tants parlants com el català que no sigui d'ús obligatori en l'etiquetatge. L'aprovació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum té com a objectiu acabar amb aquesta anomalia democràtica i normalitzar la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic, un sector que després de més de 30 anys des de la recuperació de la democràcia continua lluny de la normalització en l'àmbit lingüístic.

El dret dels consumidors catalans a rebre les informacions pertinents per al consum i l'ús dels béns en català està regulat des de fa gairebé vint anys per la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor. Aquesta llei preveia que es desenvolupés un reglament per tal el deure passés a ser una obligació per a les empreses. Per tant, es pot afirmar que les empreses han tingut 18 anys per adaptar-s'hi.

L'entitat demana al Govern de la Generalitat que faci els passos pertinents per fer acomplir la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, que té com a objectiu equiparar els drets lingüístics dels consumidors catalans als de la resta de consumidors europeus.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram