Notícies ← Altres notícies

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Convoquem als socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària i a l'Assemblea General Extraordinària de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer, que celebrarem el proper dissabte 3 de març, a les 16.00 h en primera convocatòria i a les 16.30 h en segona convocatòria, a la Fundació Pere Tarrès, al c. Carolines, 10 de Barcelona (metro Línia 3, Fontana).

L'ordre del dia proposat per a l'assemblea és el següent:

 

Assemblea general ordinària

1-    Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior assemblea.

2-    Aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats del 2011.

3-    Aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes del 2011.

4-    Aprovació, si s'escau, del projecte d'activitats per al 2012.

5-    Aprovació, si s'escau, del pressupost de l'entitat per al 2012.

6-    Precs i preguntes.

 

Assemblea general extraordinària

1-    Presentació de les candidatures.

2-    Elecció mitjançant votació d'una nova Executiva d'entre les candidatures presentades. En cas que només s'hagi presentat una candidatura, aquesta ha de ser proclamada per l'assemblea prèvia ratificació.

3-    Precs i preguntes.

 

Informacions que cal tenir en compte:

Les decisions de l'assemblea es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma o adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts, tal com s'estableix en l'article 16 del estatuts.


La documentació de l'assemblea està al servei dels socis i sòcies, a les seus de l'entitat, al carrer Sant Pere Més Alt, número 2, pral 2a, o al carrer Diputació, número 276, planta baixa, de Barcelona.


Les candidatures a l'Executiva es poden presentar fins al dia 14 de febrer inclòs. Per fer-ho caldrà presentar, a la seu del carrer Sant Pere Més Alt, una llista de la candidatura amb els noms, cognoms i DNI dels seus membres i la proposta de càrrecs. Els càrrecs de president, tresorer i secretari són estatutàriament obligatoris. Segons els estatuts actuals de l'entitat, es presenten candidatures col·lectives en bloc, i no pas de manera personal per algun dels càrrecs.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram