Notícies ← Altres notícies

IKEA expressa la voluntat d'impulsar l'ús del català

En una reunió celebrada entre representants d'IKEA Ibèrica i la Plataforma per la Llengua, l'empresa ha mostrat bona disponibilitat per tal de normalitzar plenament l'ús del català a IKEA, tot i que no ha fixat els terminis concrets. Segons l'empresa, la complexitat del catàleg, que és una eina internacional, explica que en aquesta edició encara no sigui possible la publicació en català en paper, i que IKEA s'estigui plantejant la publicació en català en les properes edicions. Tanmateix, sí que ha posat a disposició dels clients aquest mateix catàleg en català per descarregar-lo des de la web d'IKEA España Península.

També estaran a partir d'ara en català, en aquest tipus de format via web, la resta de catàlegs i fulletons que IKEA anirà editant.

L'increment del català es materialitzarà també en els fulletons, papers d´informació del producte, llistes de compra, retolacions generals i d'altres cartells fixes i rètols de botigues, bars i restaurants. Des de fa temps, el català és present en l'opció idiomàtica de l'enllaç de la web d´IKEA España de les botigues de Badalona i l'Hospitalet de Llobregat, per bé que no és previst encara d'incloure'l en tot el web, tal i com fa en la resta de llengües comparables al català.

La Plataforma per la Llengua considera molt greu que el catàleg d'IKEA encara no estigui imprès en català (només en el web), incomplint per tant la Llei de política lingüística vigent des del 1998. També lamenta que d'ençà dels primers contactes el 2002 amb IKEA pel que fa al catàleg, l'evolució en la normalització del català no ha estat prou satisfactòria. Tanmateix, IKEA pren el compromís de posar tots els mitjans possibles per reactivar la presència del català i el compliment de la legislació vigent en el futur.

Cal recordar que IKEA és una multinacional amb botigues arreu del món, editant el catàleg en 24 llengües diferents, moltes d'elles amb molts menys parlants que el català.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram