Notícies ← Altres notícies

199 lleis obliguen a etiquetar en castellà

La Plataforma per la llengua elabora periòdicament un informe sobre legislació i llengua a l'etiquetatge. A l'informe del 2011 s'ha arribat a 199 disposicions vigents que obliguen a posar les dades bàsiques de l'embalatge, de l'etiquetatge, de les instruccions i dels manuals d'ús en castellà. Mai fins ara, en tota la història (inclòs el període democràtic i la dictadura franquista), no hi havia hagut tantes normatives impositives del castellà a l'etiquetatge.

 

Això vol dir que per cada llei d'etiquetatge per al català n'hi ha gairebé 100 per al castellà. El 2010 es va passar de 189 a 196 disposicions (totes vigents, sense comptar les derogades), i l'any 2011 ja en són 199, 3 més. En aquest mateix període no s'ha promulgat cap disposició nova que afectés al català a l'etiquetatge. Val a dir que pràcticament totes les empreses acompleixen les 199 disposicions, fins i tot les aprovades el 2011, i en casos d'incompliment s'han imposat multes i retirada de productes del mercat català per l'absència de la llengua castellana. En canvi, per les dues úniques disposicions sobre la llengua catalana (Llei de política lingüística de 1998 i Codi de consum de Catalunya de 2010), l'incompliment és majoritari i mai cap govern no ha posat encara ni una sola multa (tot i que està previst en la normativa) ni cap retirada de producte.

 

La fita de 199 disposicions es va produir  el dia 24 d'agost, encara que no es va publicar al BOE fins al 12 de setembre. Es tracta de la Orden SPI/2401/2011, de 24 de agosto, reguladora del contenido admisible de los botiquines en el deporte que obliga a etiquetar en castellà per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes sanitaris i medicaments. Tanmateix posteriorment, el 14 d'octubre es va aprovar el Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, decret que tanmateix no augmentava el recompte perquè substituïa un anterior decret de l'any 1994 que ja imposava el castellà (Real Decreto 124/1994). Obliga el castellà en els articles 5, 6, 7 i 12. Aquest agost també es va aprovar el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes amb 11 punts lingüístics d'imposició del castellà, la majoria d'etiquetatge.

 

Per a consultar l'informe sobre les disposicions lingüístiques a l'etiquetatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram