Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua deplora les sentències del TSJC i creu que imposen l'ús del castellà a Catalunya

 

La Plataforma per la Llengua, l'ONG del català, deplora les dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s'han fet públiques avui, sobre el model educatiu català i sobre el reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Barcelona. L'entitat considera que aquestes dues sentències imposen l'ús del castellà a Catalunya i perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a Espanya.

Totes dues sentències confirmen "l'anomalia lingüística espanyola": l'Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea i de l'espai Schengen que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català. Això té unes greus conseqüències en la vida dels ciutadans catalanoparlants i reforça la percepció que a Espanya hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona, segons la llengua que parlin.

L'entitat també vol recordar que més de 500 disposicions legals imposen avui en dia l'ús del castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants. Lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja amb les seves sentències. De fet, cal recordar que el TSJC només va dictar un 1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011. Aquest biaix a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de llengua dels ciutadans.

L'ONG també vol recordar que el model d'escola catalana garanteix el coneixement de les dues llengües oficials, com han avalat en repetides ocasions les institucions europees, i més recentment, el Departament d'Estat nord-americà en el seu informe anual sobre drets humans al món. La sentència del TSJC va en la línia de la sentència del 8 de març de 2012, que privava els infants dels demandants del seu dret a aprendre i parlar amb normalitat el català. Totes dues sentències tenen un clar biaix polític, que la Plataforma per la Llengua considera molt preocupant i que crea una gran alarma social.

Finalment, la Plataforma per la Llengua demana a les institucions catalanes que segueixin aplicant els reglaments d'usos lingüístics aprovats democràticament, i que continuïn amb el model d'escola catalana, garantia d'igualtat de drets i de cohesió social.

 

Notícia en anglès:

Plataforma per la Llengua deplores the sentences of  the  Catalan High Court of Justice that impose the use of Spanish in Catalonia

According to the organisation that defends equal language rights, the High Court confirms the "Spanish linguistic anomaly" and perpetuates legal discrimination against Catalan-speaking citizens.

 

Plataforma per la Llengua, the non-governmental organisation that defends equal language rights in Catalonia, deplored today the two sentences of the Catalan High Court of Justice (TSJC) on the Catalan educational system, and on the language guidelines of Barcelona City Council that grant Catalan a "preferential use".

According to the organisation, these two sentences impose the use of Spanish in Catalonia and perpetuate the legal discrimination against Catalan-speaking citizens in Spain. These sentences consecrate what the organisation calls "the Spanish linguistic anomaly": Spain is the only state in the European Union where a language of the size of Catalan is not recognised as official in the entire territory of the state. This fact "entails serious consequences in the life of Catalan-speaking citizens and reinforces the perception that in Spain there are first-class and second-class citizens, depending on the language they speak".

Plataforma per la Llengua has also stressed that there are more than 500 legal norms that impose the use of Spanish in Catalonia. This denies Catalan-speaking citizens their equal rights. Far from rectifying this unacceptable situation, the TSJC makes it worse with the sentences dictated today. Indeed, during the whole of 2011 the TSJC issued only 1,5% of its sentences written in Catalan. This bias in favour of one of the two official languages contradicts the principle of equal rights that should guide every democratic system, as well as precisely the demand made in the TSJC's sentences that the Catalan administrations should respect the language choice of the citizens.

Regarding the sentence on the educational system, Plataforma per la Llengua stresses that the Catalan school model guarantees knowledge of both official languages by all Catalan children. This has been  recognised on a number of occasions by the European institutions, and most recently by the human rights report of the State Department of the USA. By instituting the segregation of children by language, the TSJC is depriving Spanish-speaking children of their right to learn both official languages. Plataforma per la Llengua has expressed its concern over the political bias of both sentences.

 

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram