Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua tramet un document als grups parlamentaris davant l’ofensiva del PP i Ciutadans contra els drets lingüístics dels consumidors

El PP i Ciutadans van presentar ahir, dimarts 17 de juliol, dues proposicions de llei perquè es deroguessin tots els articles relacionats amb llengua i els drets del consumidor del Codi de consum de Catalunya i de la Llei de política lingüística. El ple els va rebutjar.

En el document elaborat per la Plataforma per la llengua, i enviat abans de la sessió als grups parlamentaris, es fa esment que en el supòsit que s'hagués aprovat la comunitat lingüística catalana seria l'única de tot Europa de dimensions semblants que perdia l'obligatorietat en l'etiquetatge i la disponibilitat lingüística, cosa que significaria una discriminació excepcional en el context dels països de tradició democràtica. L'organització també valora com una burla que en la proposició del PP textualment es proposa (en castellà): "Quedan derogadas cuantas disposiciones vigentes regulen infracciones y sanciones o prevean la imposición de multas coercitivas por razón del uso de una de las lenguas oficiales en el ámbito de las relaciones de consumo".
Cal recordar que el 99% de les multes previstes a Catalunya són per no usar el castellà, no pas pel català. Per cada disposició que obliga a les empreses a fer servir el català n'hi ha 30 que imposen el castellà, incloses les 202 disposicions sobre etiquetatge. Tant CIU, ERC, IC i Solidaritat van insistir en els aspectes del document tramès i en les més de 500 disposicions que imposen de manera única el castellà a Catalunya. CIU i Solidaritat també van esmentar directament la Plataforma per la llengua.
Tot això coincideix amb els 2 anys de l'aprovació de la Llei del Codi de consum, la primera que equipara el català al castellà en àmbits com l'etiquetatge i la disponibilitat lingüística. El dilluns 23 justament farà dos anys i la Plataforma per la Llengua en farà una valoració per als mitjans de comunicació.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram