Notícies ← Altres notícies

"El català a les Balears i les lleis ficció"

El Parlament balear, gràcies a la majoria absoluta del PP, en l'exercici del poder que li atorgà el poble balear a través de les urnes, ha aprovat finalment la reforma de la Llei de la funció pública que eximeix del coneixement de la llengua catalana per accedir als llocs de treball públics.

Corro a informar-me sobre quina és la funció de la funció pública -disculpin la redundància- i en l'article 3 de la Llei de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears trobo el següent:

"La funció pública és un instrument per a la gestió i la satisfacció dels interessos generals que té encomanats l'administració autonòmica, i s'ordena jeràrquicament d'acord amb els principis de legalitat, objectivitat i neutralitat, servei a la ciutadania, eficàcia, eficiència i transparència en la gestió".

Però els ciutadans catalans sabem bé que una llei d'àmbit autonòmic no pot entrar en contradicció amb una llei de rang superior i que, si així fos, el Tribunal Constitucional o el Suprem la tombarien. Per tant, no perdem el temps amb lleis "menors" i comprovem què diu la llei "suprema" de l'Estat respecte a les llengües. Així trobo que en l'article 3 de la Constitució espanyola es diu:

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la. (Autora: Carmen Pérez) [segueix llegint]

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram