Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua critica que el nou web de la Casa reial tracta de manera marginal el català

El web de la monarquia espanyola separa català i valencià. Tot i que diu oferir una versió en català, la major part de les informacions d'aquesta versió només són disponibles en castellà. L'entitat rebutja el model lingüístic del web de la monarquia espanyola, perquè perpetua la desigualtat entre les comunitats lingüístiques de l'estat.

Al febrer de 2010 la Plataforma per la Llengua va fer públic l'informe Presència de les llengües pròpies en webs oficials de països multilingües en què es posaven de manifest els dèficits de l'Estat espanyol en aquest àmbit en comparació amb altres països multilingües de tradició democràtica. Un dels webs sotmesos a estudi era el web del cap d'estat, que en el cas espanyol és representat per la Casa reial espanyola. En el cas espanyol, el web del cap d'estat només disposava d'una versió lingüística en castellà i una altra parcial en anglès, menystenint les altres llengües pròpies del territori estatal. A diferència dels altres països analitzats (Bèlgica, Finlàndia, Canada i Suïssa) en què el web del cap d'estat disposa una versió lingüística completa de cada una de les llengües oficials al territori.

Recentment, el web de la Casa reial espanyola ha estat profundament reestructurat. Una de les novetats és la inclusió de noves opcions lingüístiques sota el títol: "Llengües cooficials". Pitjant sobre l'opció esmentada, es tenen quatre opcions: català, èuscar, gallec i valencià. Aquí ja es pot observar una tendència al secessionisme lingüístic de la llengua pròpia dels territoris de parla catalana, contradient els coneixements acceptats per el conjunt de la comunicat científica. Així mateix, la inclusió de la resta de llengües oficials de l'estat sota el títol "Llengües cooficials" ja denota una gradació en la importància donada a cada versió lingüística.

Però els dèficits en els usos lingüístics no acaben aquí. Una vegada s'accedeix a la versió en català o valencià es pot observar que només són en català/valencià els títols del menú, mentre que tota la resta de textos i informacions continuen escrits en llengua castellana. No és lògic ni una bona pràctica de gestió lingüística que es presenti una opció en català al costat de les altres llengües i que l'usuari no pugui accedir a la major part de les informacions en aquesta llengua.

La Plataforma per la Llengua denuncia la deixadesa i la manca de cura en la gestió lingüística dels webs institucionals de l'estat. I, de manera complementària, rebutja el model lingüístic de la web institucional de la monarquia espanyola que perpetua la desigualtat de drets i deures entre les comunitats lingüístiques de l'estat.

Webs oficials consultats:

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin