Notícies ← Altres notícies

"Gràcies, Senyor Wert!"

El ministre espanyol d'Educació, Cultura i Esport ha demostrat ser un gran coneixedor del sistema educatiu català afirmant que les escoles catalanes són un instrument per a l'adoctrinament independentista dels nostres infants. Gràcies, senyor Wert, per destapar que les escoles universitàries de magisteri i les facultats de pedagogia són una mena de sectes on als futurs mestres i professors se'ls fa un rentat de cervell perquè transmetin a les nostres criatures la idea de Catalunya "una, gran i lliure".

La gràcia de tot plegat, però, és que la majoria de la població catalana que ara clarament es pronuncia a favor de la sobirania de Catalunya no ha estat precisament "adoctrinada" dins d'aquest sistema educatiu. De fet, fins a l'any 1980 no es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les competències en matèria d'ensenyament que es van anar desenvolupant posteriorment a través d'un seguit de regulacions sempre basades, entre d'altres, en els principis de la solidaritat entre el pobles, meta de tota  educació plural i oberta, "a través de la vinculació a la realitat més immediata" (Ordre del de maig de 1981; DOGC 8.7.81) i en la necessitat de fomentar l'arrelament en el medi social i cultural, del qual formen part, en primer lloc, el barri i/o municipi (Llei 26/1984, de 19 de desembre; DOGC 31.12.84), però sense deixar de "contemplar les identitats culturals dels immigrants" també presents al territori més proper (Llei 7/1983 de 8 d'abril; DOGC 22.4.83). (Autora: Carmen Pérez) [segueix llegint]

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram