Notícies ← Altres notícies

Hem creat una aplicació en línia per facilitar que el personal de bars i restaurants aprengui català

Neix un nou recurs en li?nia per millorar la utilitzacio? del catala? en el sector de la restauracio?. Es tracta d'una aplicacio? audiovisual pensada perque? el personal de restaurants, bars i granges pugui aprendre de manera ra?pida i a?gil els termes me?s frequ?ents en catala? relacionats amb la seva feina. El projecte ha estat ideat conjuntament per la Plataforma per la Llengua i la Fundacio? Vincle, i ha comptat amb la col·laboracio? de l'entitat Vinga.cat.

Es pot accedir a l'aplicacio? a trave?s de la web de la Plataforma per la Llengua, on s'hi ha penjat 5 presentacions audiovisuals en les quals es poden veure escrites i sentir pronunciades una setantena de les paraules me?s frequ?ents en catala? que pot fer servir el personal de bars i restaurants. Cada una d'aquestes presentacions esta? subtitulada en una llengua diferent (a?rab, urdu?, xine?s, castella? i angle?s), de manera que pugui ser una eina pra?ctica per als treballadors del sector que tinguin coneixements insuficients de catala?. Hi ha, per exemple, els principals nu?meros, salutacions, expressions i frases frequ?ents i, per suposat, un recull de vocabulari relacionat amb menjars i begudes. Les paraules i expressions apareixen escrites i so?n pronunciades per un actor que apareix en pantalla, i tambe? es reforcen amb imatges que ajuden a millorar-ne la comprensio?. L'usuari que faci servir l'eina pot escollir quin dels cinc idiomes vol, i tambe? el tipus de vocabulari que vol treballar. L'usuari pot sentir tantes vegades com necessiti la pronu?ncia del corresponent mot i expressio?, i escoltar-la fins a memoritzar-la, ajudat per la imatge corresponent que apareix a la pantalla.

Es tracta d'un recurs fa?cil i a?gil que permetra? als destinataris aprendre fa?cilment uns mots amb l'u?s dels quals podran atendre millor i amb me?s proximitat els clients, i alhora evitar determinades situacions inco?modes que es generen de vegades quan els cambrers o la resta del personal de l'establiment no coneix suficientment la llengua catalana. Al mateix temps, aquesta nova eina prete?n desvetllar l'intere?s per la llengua catalana entre el personal del sector de la restauracio?, i fornir d'eines a les empreses per tal de facilitar-los la bona atencio? dels seus clients.

Aquesta aplicacio? e?s la segona part d'un altre projecte que la Plataforma per la Llengua i la Fundacio? Vincle van editar l'any passat: els 5 petits vocabularis o guies de conversa en forma de targeta de butxaca que es van repartir entre desenes de bars i restaurants. Els dos projectes van adrec?ats al mateix sector, es complementen i l'un serveix de reforc? a l'altre: mentre els vocabularis de butxaca so?n una guia ra?pida que els cambrers i la resta de personal de restauracio? poden dur sempre a sobre a mode de consulta, en aquest cas, ens hem centrat me?s en la pra?ctica de la pronu?ncia mitjanc?ant una aplicacio? en li?nia.

Podeu consultar l'aplicacio? aquí.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram