Notícies ← Altres notícies

Reaccions de diverses entitats davant de la nova llei d'universitats

Davant de l'aprovació, el dimecres 12 de febrer de 2003, pel Parlament de Catalunya, de la Llei d'Universitats de Catalunya, les entitats sotasignats vam manifestar que: Els apartats de la Llei que pretenen regular el requisit de coneixement del català per al professorat són insuficients, en tant que remeten al Govern de la Generalitat i, indirectament a les mateixes universitats la regulació concreta d'aquest requisit.

Entenem que el fet que no sigui la mateixa llei la que desenvolupi i concreti aquest requisit deixa el camp obert a la disparitat de criteris entre universitats i carrega la responsabilitat de la regulació a normes (reglaments, decrets...) amb una menor solidesa jurídica que una Llei. Aquesta timidesa (conseqüència parcial de les mancances de la pròpia Llei de Política Lingüística) no garanteix suficientment que en el futur tot el professorat contractat a les universitats catalanes tindrà el coneixement suficient de les dues llengües oficials. Davant d'aquesta situació, exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya i als equips de govern de les universitats catalanes que assumeixin les responsabilitats que, malauradament, els carrega la Llei i assegurin una regulació efectiva del requisit lingüístic que pugui garantir que tot el professorat que s'incorpori de les universitats catalanes tindrà, efectivament, un coneixement suficient de la llengua Catalana (tal i com diu la Llei). Aquesta garantia només podrà ser efectiva si s'estableix, com a criteri únic per tot el professorat, l'exigència d'acreditar, com a mínim, la possessió del Certificat de Coneixements Mitjans de la Llengua Catalana (Nivell C) de la Junta Permanent de Català o certificats equivalents. Només amb aquesta titulació mínima es garanteix la competència del professorat per realitzar les seves tasques docents en llengua catalana i, per tant, és l'única salvaguarda possible dels drets dels estudiants a ser atesos i expressar-se en català en l'àmbit universitari, així com de la consolidació del català com a llengua vehicular de l'ensenyament universitari. ALTERNATIVA ESTEL ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS PROGRESSISTES - AEP COORDINADORA D'ASSOCIACIONS D'INDEPENDENTS - Cad'I COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA - CAL COORDINADORA D'ESTUDIANTS DEL PAÏSOS CATALANS - CEPC CIEMEN GIM PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram