Notícies ← Altres notícies

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària

La Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer convoquem a tots els socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, que se celebrarà el dissabte 21 de febrer a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10,30 hores en segona convocatòria a la sala d'actes de la Fundació Pere Tarrés, c/Carolines núm. 10, a Barcelona (metro Línia 3, parada Fontana, o Ferrocarrils, parada Gràcia).

L'ordre del dia proposat per a l'Assemblea General Ordinària és el següent:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior assemblea.
 2. Aprovació, si escau, de la reforma dels estatuts.
 3. Aprovació, si escau, del reglament electoral de la Plataforma.
 4. Aprovació, si escau, del reglament de l'assemblea de la Plataforma.
 5. Aprovació, si escau, de la memòria d'activitats 2014.
 6. Aprovació, si escau, de l'estat de comptes 2014.
 7. Aprovació, si escau, del projecte d'activitats pel 2015.
 8. Aprovació, si escau, del pressupost pel 2015 de l'entitat.
 9. Ratificació, si escau, de la incorporació de nous membres a l'executiva i de les baixes que s'hagin pogut produir.
 10. Projecció internacional de l'entitat.
 11. Precs i preguntes.

Cal tenir en compte que les decisions de l'assemblea es prenen per majoria simple, llevat en el cas de la reforma i l'adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts, tal i com s'estableix en l'article 16 dels estatuts de l'entitat.

La documentació de l'assemblea estarà al servei dels socis i sòcies una setmana abans del dia de convocatòria, a les seus de l'entitat del c/Sant Pere més Alt núm. 2, principal 2a i del c/Diputació núm. 276, planta baixa, de Barcelona.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram