Notícies ← Altres notícies

El Corte Inglés, una vegada més contra el català i la normativa catalana

A principi dels anys 2000 El Corte Inglés va fer tímides reformes en l'adaptació a la llei de política lingüística. Darrerament, però, més enllà de l'estancament, ha fet un retrocés clar, no només en l'ús del català sinó en la vulneració de drets lingüístics inclosos a la llei o en les condicions d'ús dels dominis a Internet.

Queda lluny l'adaptació i exposició normal a les botigues de tots els catàlegs i fullets en català d'acord amb la legislació vigent. En les darreres observacions de la Plataforma per la Llengua a El Corte Inglés de Plaça de Catalunya de Barcelona, el català als catàlegs és pràcticament absent. El compromís del 2013 pel qual informava a la Plataforma per la Llengua de la inclusió plena del català en el web corporatiu també ha quedat en un no-res. D'una bandereta catalana amb quatre informacions testimonials s'ha passat a un web monolingüe en castellà fins i tot des de l'adreça www.elcorteingles.cat, en contra dels criteris imprescindibles d'ús d'un web amb el domini.cat pels quals hauria d'estar en català o relacionat amb la llengua catalana. En canvi el web www.elcorteingles.pt sí que és del tot en portuguès, encara que la presència de l'empresa a les terres de parla catalana sigui molt superior a les de parla portuguesa. Aquesta infravaloració del mercat es dóna també en l'etiquetatge amb l'agreujant que hi ha pràctiques il·legals per part de l'empresa. Els productes de marca blanca "El Corte Inglés" o "Aliada" es venen etiquetats en castellà, portuguès i sovint en anglès a Catalunya, però no mai en català encara que això vulneri la legislació vigent. El Corte Inglés vulnera sistemàticament la Llei del Codi de consum de Catalunya amb una distribució generalitzada il·legal dels productes propis, amb l'excepció d'un arròs bomba; únic producte etiquetat en català i de venda d'acord amb els drets del consumidor a Catalunya.

La Plataforma per la Llengua considera molt greu que una gran empresa com El Corte Inglés a hores d'ara sigui incapaç d'adaptar-se a la normativa vigent on actua, practiqui a la vegada polítiques tan contradictòries sense raons objectives de mercat i faci un ús fraudulent del domini.cat.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin