Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua edita una guia amb recursos pràctics per als agents que acullen l’alumnat nouvingut

La Plataforma per la Llengua ha editat la Guia pràctica d'acollida lingüística, en la qual s'exposen reflexions i alguns recursos pràctics per als professionals i voluntariat que acullen l'alumnat nouvingut i les seves famílies. Aquesta publicació, en què hi ha col·laborat la Fundació Lluís Carulla, s'emmarca en la campanya d'acollida lingüística de l'organització, que reconeix la funció del català com un dels principals eixos de la cohesió social, i com una oportunitat per a les persones nouvingudes en la mesura en què multiplica les seves oportunitats de promoció social. Podeu descarregar-vos la guia des d'aquest enllaç.

L'objectiu, doncs, és garantir que no sigui només la població nouvinguda la que s'adapti a un nou marc social, sinó que també la societat d'acollida tingui els mecanismes i les eines per tal de construir conjuntament aquesta nova realitat social evitant l'exclusió de determinats col·lectius. En aquest sentit, es parteix de la idea que no hi pot haver una integració social equitativa sense que els col·lectius nouvinguts i les minories puguin accedir al contacte, coneixement i ús de la llengua pròpia del territori.

Així doncs, necessàriament, el públic d'aquesta guia serà força heterogeni: professorat d'escoles i instituts, voluntariat d'associacions o centres cívics, educadors de l'àmbit del lleure, tècnics d'ajuntaments, de consells comarcals o d'oficines de treball, etc. que es trobin realitzant tasques d'acomodació i acolliment de la població nouvinguda. En la publicació, es destaca la responsabilitat de tots aquest agents en l'ús i ensenyament del català per tal de garantir el compliment dels drets i deures lingüístics dels infants, joves i adults que han arribat fa poc al nostre país.

Les fases principals de l'acollida lingüística, que en aquesta guia corresponen als tres primers blocs, plantegen diverses necessitats i mancances a les quals es pretén donar solució oferint alguns suggeriments i eines de caràcter pràctic. En la primera acollida, per exemple, es parla del canvi d'hàbits lingüístics dels agents socials, de la transmissió de raons per aprendre català, de les primeres entrevistes amb les famílies en centres educatius formals i no formals i de l'oportunitat que ofereix la capacitació lingüística en la trajectòria professional dels adolescents nouvinguts. En la fase de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua, es planteja una metodologia d'ensenyament, es fan recomanacions per a l'ensenyament del català en aules diverses tant culturalment com lingüística i es parla del pes de la llengua en la participació escolar de l'alumnat i dels avantatges de l'ensenyament de la llengua en els espais del lleure. Pel que fa a les relacions socials, fase transversal de tot el procés d'acollida, s'exposa la necessitat de crear un clima que afavoreixi les relacions equitatives tant entre els alumnes mateixos, com entre els mestres i els alumnes nouvinguts. També s'explica la necessitat de mantenir un coneixement continu de les expectatives familiars, i de fomentar la implicació de la família nouvinguda amb la tasca educativa.

Per últim, en el darrer bloc es recullen sis bones pràctiques que són experiències innovadores endegades per algunes entitats i que s'acompanyen d'un breu anàlisi per tal de potenciar la seva difusió en altres organitzacions i entitats dels país.
Actualment s'han editat 3.000 exemplars d'aquesta publicació, que es distribuiran per les escoles, instituts i ajuntaments de les zones amb una presència més elevada d'alumnat d'origen estranger i també entre els serveis educatius del Departament d'Educació, consells comarcals, esplais catalans, equipaments esportius, associacions de veïns i Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, entre altres.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram