Notícies ← Altres notícies

Assemblea General Extraordinària de la Plataforma per la Llengua

El pròxim dijous 10 de desembre, la Plataforma per la Llengua convoca a tots els socis i sòcies de l'entitat a l'Assemblea General Extraordinària que se celebrarà a l'Espai Jove La Fontana.

La Plataforma per la Llengua celebrarà el pròxim dijous 10 de desembre una Assemblea General Extraordinària, amb un únic punt a l'ordre del dia, referent a l'aprovació de la sol·licitud per obtenir la declaració d'utilitat pública de l'entitat.

L'Assemblea tindrà lloc a l'Espai Jove La Fontana (Gran de gràcia 190-192, 08012 Barcelona) en dues convocatòries: una a les 19.30h i l'altra a les 20h.

Les decisions de l'assemblea es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma, adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts tal i com s'estableix en l'article 16 del estatuts.

La documentació de l'assemblea estarà al servei dels socis, una setmana abans del dia de l'assemblea, a les seus de l'entitat del carrer Sant Pere més Alt 2, pral 2ª i de Diputació 276, planta baixa, a Barcelona.

La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu segons el qual l'associació en qüestió està constituïda per assolir una finalitat d'interès general. Aquest reconeixement, comporta una sèrie de drets i d'obligacions. Entre els avantatges, cal remarcar que aquesta declaració permetrà de gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals d'acord amb el que estableixi la normativa. Podeu llegir-ne més informació a través d'aquest enllaç.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram