Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural denuncien diversos casos recents de discriminació lingüística en l’àmbit laboral

COMUNICAT DE PREMSA DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA I ÒMNIUM CULTURAL EN RESPOSTA A LES DARRERES DISCRIMINACIONS LINGÜÍSTIQUES. Les entitats sotasignants denunciem:

Els casos més recents i dels quals hem tingut coneixement, que afecten a dos treballadores que han estat discriminades per parlar la llengua pròpia del país. Un dels casos afecta a una metgessa contractada per l'empresa Servei d'ensenyament i assessorament esportiu, S.L. Aquesta empresa es dedica a la gestió, l'assessorament i la formació en el sector esportiu, mitjançant una concessió administrativa de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquesta empresa la va acomiadar per usar la llengua catalana.El segon cas és el d'una noia que treballa a l'empresa Media Mark del Centre Comercial La Maquinista. L'empresa li ha imposat una sanció de 30 dies de suspensió de feina i sou perquè no va atendre a una clienta en llengua castellana.

Davant d'aquestes situacions on no només l'empresa privada sinó també la mateixa administració i empreses contractades per les administracions mostren una total desconeixença de la normativa i dels drets lingüístics,

Exigim:

 1. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat i tots els altres ajuntaments que tinguin contracte amb l'empresa Servei d'ensenyament i assessorament esportiu, SL trenquin tota relació amb aquesta i deixen de contractar els seus serveis. Entenem que cap administració pública pot contractar serveis que incompleixen la legislació actualment vigent.
 2. Que cap administració pública tingui cap mena de relació comercial amb l'empresa Media Mark.
 3. Que la Generalitat de Catalunya obri expedient a ambdues empreses, i que faci complir la legislació actual.
 4. Que les administracions públiques de Catalunya informin a totes les empreses de la normativa lingüística per tal d'aplicar-la i exigir-la.
 5. Exigim també que les dues empreses esmentades deixin d'actuar de manera il·legal, i que deixin de discriminar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Altrament, els exigim que deixin de prestar els seus serveis al nostre país.

Normativa aplicable:

1. Article 6 de l'Estatut d'autonomia:

 • 6.1 La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
 • 6.2 El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.

2. L'article 3 de la llei 1/1998 de Política Lingüística: el català i el castellà poden ser emprats indistintament pels ciutadans i ciutadanes en totes les activitats públiques i privades sense discriminació.

3. L'article 32 de la llei 1/1998 de Política Lingüística: les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de l'estat.

4. Darrerament, les queixes rebudes a les nostres entitats per discriminació lingüística s'han incrementat, en especial pel que fa a l'atenció de persones que es dirigien en català als seus contertulians.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram