Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua adreça una carta al President de la Generalitat demanant-li el compliment i l'aplicació de les lleis per part del Govern en matèria d'etiquetatge

La Plataforma per la Llengua ha adreçat una carta al President de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, demanant-li que solucioni la manca de compliment per part dels successius Governs Catalans de la legislació sobre la presència de la llengua catalana en l'etiquetatge de productes. Segons marca la Llei, el Govern català hauria d'haver aplicat l'obligatorietat d'etiquetar en català des del 1995, ja fa, doncs, 12 anys.

L'organització recorda que ara com ara l'única llengua obligatòria a Catalunya en les dades bàsiques de l'etiquetatge i instruccions dels productes és la castellana (llevat dels productes catalans artesanals i amb segells de denominació de qualitat o origen). Afegida a aquesta obligació, ratificada per més d'un centenar de normatives estatals segons el tipus de productes, les comunitats autònomes tenen plenes competències per obligar de la mateixa manera a etiquetar en la llengua pròpia. Així per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid ho fa des de l'any 1998, imposant l'obligatorietat d'etiquetar com a mínim en castellà aquestes dades (afegida a la ja existent obligatorietat estatal).

El Govern català, avalat per sentències del Tribunal Constitucional, té, doncs, plenes competències per a obligar de la mateixa manera a etiquetar en català, i és per això que demanem que en faci ús. A més, es dóna la circumstància que des de l'any 1993 l'Estatut del Consumidor fixa un termini d'un any per donar acompliment a l'article 26, pel qual el consumidor té el dret de rebre aquestes informacions en català. Des de la Plataforma per la Llengua creiem que en aquests moments no hi ha a Catalunya una equiparació real entre les dues llengües oficials per tal que el bilingüisme en l'etiquetatge sigui una realitat. Aquesta situació és molt preocupant: dins de la Unió Europea i dins del món desenvolupat i de tradició democràtica, la resta de llengües de característiques semblants a la catalana (en vitalitat, situació i nombre de parlants) són obligatòries en l'etiquetatge de productes. Es tracta, doncs, d'un cas excepcional.

La Plataforma per la Llengua, així mateix, vol posar en evidència que en els únics casos on (tal com passa amb el castellà en la resta de productes) el català sí que és obligatori i on existeixen sancions determinades, és a dir, els productes catalans amb segells ecològics, de qualitat i de denominació d'origen, que per l'article 34 de la Llei1/1998 de política lingüística s'haurien d'etiquetar com a mínim en català, no s'apliquen les infraccions ni es tramiten les reclamacions oficials fetes pels consumidors.

La Plataforma per la Llengua demana a l'actual Govern que així com actua de manera severa en l'acompliment de les reglamentacions estatals, faci el mateix en matèria d'aplicació dels drets lingüístics aprovats pel Parlament de Catalunya, com és en aquest cas la presència del català en l'etiquetatge i en les instruccions dels productes.

En la carta, l'organització sol·licita al President del Govern que posi fil a l'agulla per solucionar aquesta qüestió el més aviat possible, per tal que la situació legal del català en l'etiquetatge no continuï essent una excepció en el context de la Unió Europea i dels països de tradició democràtica.

Descarregueu-vos la carta que s'ha enviat al President de la Generalitat.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram