Notícies ← Altres notícies

La meitat dels anuncis publicats a la premsa diària al Principat són en català

Només el 3,9% dels anuncis de l'Administració de l'Estat a Catalunya són en català, tot i que l'ús del català ja s'acosta a la meitat dels anuncis publicats a la premsa diària al Principat, amb un percentatge del 46,8%. Aquestes són duesde les dades més rellevants de l'estudi "Usos lingüístics dels ens empresarials i de l'administració en la publicitat a la premsa generalista diària a Catalunya", realitzat per la Plataforma per la Llengua el desembre del 2006. A l'estudi s'analitza la presència del català en els anuncis de la premsa diària, ja siguin anuncis de les administracions públiques o d'empreses privades. El treball s'ha realitzat en base a les edicions dels següents diaris: LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO -edicions en català i en castellà-, l'AVUI i EL PUNT -edició de Barcelona-, entre el novembre i el desembre del 2006.

L'estudi reflexa l'evolució, consolidació i creixement de la presència del català als anuncis de la premsa diària a l'última dècada (1997-2006) gràcies a l'aparició de nous rotatius que utilitzen el català, ja que la llengua del diari és un condicionant força important en les pràctiques lingüístiques dels anunciants. En aquest sentit, cal destacar com a elements molt positius l'edició en català d'EL PERIÓDICO i l'expansió de les edicions d'EL PUNT.

Així, cal destacar que l'ús del català ja s'acosta a la meitat dels anuncis publicats a la premsa diària a Catalunya, amb un 46,81%, i que fins i tot en els diaris editats en llengua castellana els anuncis en català suposen ja més d'una quarta part del total: en concret, un 25,9% dels anuncis publicats a LA VANGUARDIA són en català, i també es publiquen en català un 31'9% dels que apareixen al PERIÓDICO-castellà. En ambdós casos, a més, es registra un increment respecte l'any 1997, on només el 22,1% dels anuncis de LA VANGUARDIA i un 23,8% dels d'EL PERIÓDICO eren en català. Cal esmentar com a dada general que del total d'anuncis de la mostra -1.300-, el 83%, és a dir, 1.079 anuncis del total, corresponien a empreses privades, i la resta, un 17%, és a dir, 221 anuncis del total, eren anuncis d'administracions públiques.

Si analitzem la situació diari per diari, els usos lingüístics, tal i com ja hem reiterat anteriorment, venen condicionats en bona mesura per la llengua d'aquest mitjà: A l'AVUI, per exemple, el 96,9% dels anuncis són en català i només el 3,1%, en castellà; a l'edició catalana d'EL PERIÓDICO, el 54,5% dels anuncis són en català i el 45,5% en castellà, mentre que a l'edició en castellà d'EL PERIÓDICO, el 31,9% dels anuncis són en català i el 67,8%, en castellà; a LA VANGUARDIA la situació és similar: el 25,9% dels anuncis són en català i el 74,0% en castellà; finalment, al diari EL PUNT, el 83,4% dels anuncis són en català i el 16,6% en castellà.

Entre d'altres aspectes positius que posa de relleu l'estudi, cal destacar que molts sectors econòmics d'un important pes específic, com ara diversos mitjans de comunicació o empreses multinacionals, han adoptat clares pautes de fidelitat lingüística envers la nostra llengua. Així, per exemple, un 96,1% dels anuncis que els mitjans de comunicació televisius publiquen a la premsa catalana són en català, mentre que si analitzem la publicitat que fa el sector energètic en els diaris del país, la totalitat d'anuncis són publicats en la nostra llengua: un 100%.

Entre els aspectes més negatius, cal destacar, en canvi, la indiferència que mostra l'administració de l'Estat amb la llengua catalana, ja que el 96,1% dels seus anuncis publicats a la premsa del Principat són en castellà, i també les reticències tradicionals de sectors que han tingut conflictes amb la Generalitat a l'hora d'aplicar la Llei de política lingüística, com ara les productores i exhibidores de cinema. Us adjuntem l'estudi complet, que també podeu trobar en aquest enllaç.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram