Notícies ← Altres notícies

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària el pròxim 4 de març

La Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer convoquem a tots els socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, que se celebrarà el dissabte 4 de març a les 16.30 hores a la seu nacional de la Plataforma per la Llengua (carrer Sant Honorat 7, principal 1a, Barcelona).

Per assistir a l'Assemblea, confirmeu l'assistència a través d'aquest formulari.

L'ordre del dia proposat per a l'assemblea és el següent:

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior assemblea.

2.- Aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats 2016.

3.- Aprovació, si escau, de l'estat de comptes 2016.

4.- Aprovació, si escau, del projecte d'activitats 2017.

5.- Aprovació, si escau, del pressupost de l'entitat 2017.

6.- Ratificació, si escau, de la incorporació de nous membres a l'Executiva i de les baixes que s'hagin pogut produir.

7.- Presentació del projecte CatalApp.

8.-Precs i preguntes.

Informacions que cal tenir en compte:

Les decisions de l'assemblea es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma, adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts tal i com s'estableix en l'article 17 dels estatuts.

La documentació de l'assemblea està al servei dels socis, a les seu de l'entitat del carrer carrer Sant Honorat 7, principal 1a, Barcelona.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram