Notícies ← Altres notícies

San Miguel es queda enrere en l'ús del català a l'etiquetatge

El document Informe sobre la situació del català a les cerveses. Anàlisi dels usos lingüístics en l'etiquetatge de les cerveses distribuïdes a l'àrea metropolitana de Barcelona, 2007, realitzat per la Plataforma per la Llengua destaca que l'empresa cervesera, que etiqueta en més de vint llengües, es desmarca de les altres dues grans empreses catalanes, Moritz i Damm, en la venda de productes de gran consum etiquetats en català. Les cerveses etiquetades en català han experimentat un fort increment, passant de només 3 productes l'any 2001 a 36 cerveses a l'actualitat.

El document analitza els usos lingüístics en l'etiquetatge de les cerveses de gran consum (de venda en supermercats i hipermercats) i de consum més restringit (com ara cerveses artesanals). L'objectiu de l'informe ha estat el d'obtenir una visió aproximativa del comportament lingüístic de determinades empreses en l'etiquetatge, més que no pas fer un estudi exhaustiu de la situació del català en aquest sector.

L'Informe arriba a les següents conclusions:

 1. 1. En termes generals, el català es troba encara infravalorat en l'etiquetatge de les cerveses per les empreses de més facturació a nivell estatal: només un 27% dels seus productes analitzats són en català. Paradoxalment, el portuguès apareix en la meitat dels productes d'aquestes grans marques, malgrat no ser llengua oficial ni pròpia a Catalunya.
 2. 2. Ara bé, si s'observa el comportament per cada empresa, hi ha una novetat molt positiva: la primera empresa catalana en facturació, i una de les capdavanteres a nivell estatal, el grup Damm, actualment ja incorpora el català en dues terceres parts de la seva oferta.
 3. 3. Les altres dues grans empreses a nivell estatal, Heineken España i, sobretot, Mahou-San Miguel no empren la llengua dels consumidors quan venen a Catalunya, però en canvi sí que utilitzen llengües de comunitats lingüístiques menors que la catalana (danès o finès, per exemple).
 4. 4. Així mateix, quan observem el comportament de les empreses catalanes elaboradores de cerveses de gran consum veiem que l'empresa San Miguel es desmarca completament del comportament que segueixen Mortiz i Damm, que han implementat una política d'atenció al consumidor en la seva llengua. San Miguel, seguint la mateixa política observada l'any 2001, ha restat estancada pel que fa a l'etiquetatge en català. Aquesta empresa té productes etiquetats amb més d'una vintena de llengües, però en cap cas mostra per la comunitat catalana el mateix tracte que la resta de mercats als quals es dirigeix.
 5. 5. Per contra, és molt significativa l'evolució dels productes del grup Damm. Si bé els resultats de l'any 2001 indiquen que va començar a etiquetar en català la seva marca Xibeca, actualment ja té el 60% dels productes observats en aquest informe, etiquetats en aquesta llengua. Sobretot, destaca el seu producte més emblemàtic, l'Estrella Damm, que es troba etiquetada en català en tots els formats analitzats. Tot i així, encara té productes, com ara la nova Bock Damm, on no s'utilitza la llengua catalana.
 6. 6. L'empresa Moritz, ressorgida el 2004, ha tret al mercat, des de l'inici, les seves cerveses en català. Destaca el pes d'aquesta llengua en el seu etiquetatge, ja que no només és present en les dades bàsiques, sinó també en tota la resta d'informació complementària que s'hi dóna, sovint la part majoritària pel que fa a text escrit.
 7. 7. Pel que fa a les cerveses etiquetades en català hi ha hagut un creixement molt notable: s'ha passat de només 3 productes l'any 2001 a 36 cerveses a l'actualitat, entre les quals, més de la meitat són productes de gran consum.

Podeu descarregar-vos l'informe sencer en el següent enllaç.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram