Notícies ← Altres notícies

S’analitza la situació de la llengua catalana a la UPF

La Plataforma per la Llengua participa en una taula rodona a la Universitat Pompeu Fabra on es debat el model lingüístic de la UPF i el percentatge d'ús del català a la docència universitària. 

El dijous 25 de maig a les 12h, a l'aula 52.123 del campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, va tenir lloc la taula rodona "El model lingüístic de la UPF a debat", organitzat pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

 A l'acte, al qual van assistir-hi una trentena d'estudiants i membres de la comunitat universitària, va participar-hi l'historiador i membre de l'Executiva de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco. També formaven part de la taula la professora Mercè Lorente; Mireia Calm, coordinadora per a la Gestió del Multilingüisme del CLIK de la UPF; el professor Esteve Clua; i la sociòloga i investigadora del CUSC-UB, Vanessa Bretxa.

En referència amb les actuacions que du a terme la Plataforma per la Llengua en l'àmbit universitari, Francesc Marco va exposar la campanya "Tinc els meus drets!", que aquell mateix dimarts s'havia presentat a la Universitat de Barcelona. D'aquesta manera, es va recordar l'existència del web http://estudiarencatala.cat,a través del qual l'entitat pot vetllar pel compliment dels drets lingüístics dels estudiants de la universitat.

Així mateix, el membre de l'Executiva de l'ONG del català va destacar el document de compromisos adquirit pel reelegit rector de la UPF en temes de llengua. Els punts que l'equip de Jaume Casals es comprometen a desenvolupar són els següents:

1. Compromís amb el desenvolupament d'un Reglament d'usos lingüístics propi a la Universitat Pompeu Fabra, que potenciï i garanteixi el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits (investigació, docència, administració, Síndic), tràmits, serveis i processos, tot establint els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per part de la comunitat universitària.

2. Drets del consumidor en l'accés a productes etiquetats en català. La universitat ha d'incloure en les seves clàusules de contractació amb empreses alienes, incloses les asseguradores, l'obligació que emprin normalment el català en llurs actuacions, en la retolació i instruccions, etiquetatges i embalatge i, en general, en tot el que sigui oferta pública de productes i serveis.

3. Actuacions judicials i administratives. En el Reglament d'usos lingüístics s'especificarà que les actuacions judicials i administratives que la universitat hagi de dur a terme a Catalunya han de ser fetes en català, i que es promourà que en la contractació de professionals externs l'ús del català sigui considerat un criteri rellevant.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram