Notícies ← Altres notícies

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària el pròxim 24 de febrer

La Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer convoca tots els socis a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, que se celebrarà el dissabte, 24 de febrer, a les 10:30 h., al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona (Carrer del Regomir, 3).

El proper dissabte, 24 de febrer, la Plataforma per la Llengua celebrarà l'Assemblea General Ordinària amb l'ordre del dia següent:

1.   Aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior

2.   Aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats del 2017

3.   Aprovació, si escau, de l'estat de comptes del 2017

4.   Aprovació, si escau, del projecte d'activitats del 2018

5.   Aprovació, si escau, del pressupost de l'entitat per al 2018

6.   Elecció de membres de la meitat de l'executiva que ha esgotat el mandat (vicepresidenta, secretaria i vocals)

6.1. Presentació de candidatures

6.2. Votació de candidatures

7.   Ratificació, si escau, de la incorporació dels membres nous a l'Executiva i de les baixes que s'hagin pogut produir en la meitat de l'executiva que no ha esgotat el mandat

8.   Presentació del projecte "Mans manetes. L'Alguer: paraules cançons i veus de minyons"

9.   Precs i preguntes

L'Assemblea tindrà lloc a la sala de conferències del Centre Cívic Patí Llimona de Barcelona a les 10:30 h.

Per a assistir a l'Assemblea, confirmeu l'assistència a través d'aquest formulari.

Informacions que cal tenir en compte:

Les decisions de l'Assemblea es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma o adaptació dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria de dues terceres parts, tal com s'estableix en l'article 17 dels estatuts.

La documentació de l'Assemblea és al servei dels socis, a la seu de l'entitat del carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a, de Barcelona.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin