Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua demana expulsar la ginecòloga Adriana Paredes Ríos de la sanitat pública valenciana

La doctora ha sigut la protagonista dels dos casos recents de discriminació lingüística més importants en centres sanitaris

L'ONG del valencià considera que la reincidència en trepitjar els drets i la dignitat dels valencianoparlants és injustificable

Adriana Paredes Ríos, ginecòloga del sistema sanitari públic valencià, que depén de la Conselleria de Sanitat, ha sigut la protagonista de dos casos de discriminació lingüística a València durant els darrers mesos.

El passat 28 d'agost, a València, Paredes va interrompre una pacient quan estava explicant el seu estat de salut dient-li "hable en castellano". La metgessa no va atendre normalment la pacient, i no va comunicar-s'hi en cap moment més enllà d'exigir-li que canviara de llengua, fet que és il·legal, perquè no existix cap obligació de parlar castellà. Paredes va emetre, per tant, judicis de valor contraris al dret d'usar el valencià en la consulta per part d'una pacient.  

Just fa una setmana, el passat 15 d'octubre, la mateixa doctora Paredes va protagonitzar un altre cas de discriminació lingüística a Torrent. En este cas va negar l'atenció sanitària a la periodista Núria Cadenes, que tenia cita concertada, perquè la pacient parlava valencià. Cadenes, doncs, va quedar-se sense atenció sanitària pel simple fet de parlar en valencià. La doctora Paredes ha utilitzat l'amenaça contra dos dones que eren pacients, que no han sigut ateses amb la necessària professionalitat. 

La Plataforma per la Llengua considera que la ginecòloga Adriana Paredes Ríos manifesta uns prejudicis lingüístics contra el valencià impropis d'una treballadora del sector públic de la Generalitat Valenciana. Davant l'actitud contrària i reiterada de negar l'atenció als pacients que li parlen valencià fins al punt de deixar-los sense atenció mèdica, l'ONG del valencià considera que Paredes està incapacitada professionalment per a l'exercici de la seua professió i que, per tant, no pot treballar a la sanitat pública valenciana. Cal destacar que les conductes de la professional estan demostrades pels mateixos informes que ella va emetre en què destacava el fet que les pacients li parlaven valencià. De fet, en un dels casos, ho inclogué en l'apartat de l'anamnesi, destinat a les explicacions que el pacient dona sobre el seu estat de salut.

Per este motiu, la Plataforma per la Llengua demana a la Generalitat Valenciana que expulse la doctora Adriana Paredes del sistema públic sanitari valencià, tal com possibilita el capítol II de la Llei 10/2010 de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que considera faltes molt greus l'incompliment del deure d'acatament de l'Estatut d'Autonomia o la discriminació per raó de llengua. L'article 145 de la Llei afirma que, per faltes molt greus, es podrà adoptar "la separació del servici o la revocació del nomenament del personal funcionari interí", o "la suspensió de funcions i retribucions per un període d'entre tres i sis anys".

L'ONG del valencià, a més, ha denunciat públicament que negar l'atenció sanitària a un ciutadà pel fet de parlar valencià és un cas de discriminació que vulnera la legalitat de l'Estatut d'Autonomia valencià, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), la llei estatal de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i, fins i tot, de l'article 14 de la Constitució espanyola.

Cal recordar que l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de 2006 proclama els drets dels valencians de "dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada" i que a l'article sext diu que tothom té dret d'usar el valencià, que "la Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües" i que "ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua". En el mateix sentit l'article quint de la llei d'ús i ensenyament del valencià explicita que "l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dos llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià". Finalment, l'article 54.11 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic preveu que els funcionaris "garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio".

El delegat de la Plataforma per la Llengua País Valencià, Manel Carceller, ha assegurat que "la discriminació en l'atenció sanitària a un pacient, pel fet de parlar valencià, és un cas gravíssim d'incompliment de les obligacions d'esta professional sanitària. Una discriminació per raó lingüística és tan greu com una per raó de raça, ideologia religiosa o política". L'entitat assegura que les actuacions de la doctora Paredes contravenen el Codi Internacional d'Ètica Mèdica i la Declaració de Ginebra aprovada per l'Associació Mèdica Mundial el 1948 i actualitzada el 2005. Es tracta dels compromisos de la professió sanitària de no permetre que consideracions ideològiques s'interposen en els deures d'atendre un pacient.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin