Notícies ← Altres notícies

El grup Carles Abellan seguirà incomplint les lleis que protegeixen els drets lingüístics dels catalanoparlants

A través d'un correu electrònic enviat a una clienta, el grup Carles Abellan -que té cinc restaurants a la ciutat de Barcelona- ha assegurat que no té en compte la legislació que protegeix els consumidors catalanoparlants i que no la hi pensa tenir.

La clienta va voler fer una reserva telefònica en un restaurant del grup i, després que els intents de ser atesa en llengua catalana no tinguessin èxit, va enviar un correu electrònic per queixar-se del tracte lingüístic rebut. 

La resposta del grup de restauració es va limitar a una reflexió genèrica sobre el que ells entenien que era la situació lingüística del país, sense tenir en compte que la legislació lingüística vigent garanteix el dret de parlar en català en el món del comerç.

En un correu electrònic, el grup Carles Abellan afirma que «vivim en un país on l'idioma oficial és el castellà i en una comunitat autònoma on el català i el castellà conviuen perfectament dins d'una harmonia lingüística i cultural».

Certament, el grup Carles Abellan és coneixedor del fet que el castellà és l'única llengua oficial del Regne d'Espanya, fet que la Plataforma per la Llengua sempre ha denunciat perquè és mesura de supremacisme lingüístic que relega els ciutadans catalanoparlants a una situació de subordinació lingüística. Tanmateix, aquesta oficialitat única del castellà en el pla estatal no comporta que els parlants de català no tinguin drets reconeguts. Un d'aquests drets és el d'usar la seva llengua i no ser discriminats per aquesta raó.

Pel que fa a la suposada convivència harmònica que hi ha a Catalunya entre la llengua catalana i la castellana, l'ONG del català anima el Grup Abellan a predicar amb l'exemple i a garantir que tothom pugui parlar en la seva llengua. A més, també podrien oferir el seu web en català i no solament en castellà, com passa ara.

La Plataforma per la Llengua considera que la resposta del Grup Abellan quant als drets lingüístics dels catalanoparlants és inacceptable, perquè el grup opta per menysprear-los obertament. De fet, el Grup fins i tot insinua que incompleix la llei quan afirma que «ens reservem el dret a contractar i comptar amb professionals en els nostres equips que no dominin el català al 100 %». Cal recordar que la Llei del Codi de consum estableix a l'article 128-1 que «les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin» i que l'article 8.3 de la Llei de Comerç, serveis i fires diu que «les persones que accedeixin a l'activitat comercial i a la prestació de serveis, àdhuc aquelles que ho facin en qualitat de treballadors assalariats, han de conèixer les condicions de l'exercici de l'activitat comercial i de la prestació de serveis a Catalunya i han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya».

Com sol fer en aquests casos, la Plataforma per la Llengua denunciarà les pràctiques il·legals del grup Carles Abellan, requerirà a les Administracions públiques responsables que garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans, exigirà que facin complir la llei i seguirà animant els consumidors a realitzar un consum responsable en empreses respectuoses amb el català i que actuen sota els paràmetres de la Responsabilitat Social Corporativa.   

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin