Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua denuncia que l’Hospital Universitari La Fe menysté un cas de discriminació lingüística

El 18 de juliol del 2019, el veí de Beniparrell Francesc Puertes va cridar al Centre Auxiliar de Beniparrell, gestionat per l'Hospital Universitari La Fe de València, on una administrativa es va negar a atendre el pacient en valencià.

La conversa va anar de la següent manera: «Bon dia, quan estarà l'analítica del meu pare?». «¿Qué dice? No le entiendo». «Tinc tot el dret a parlar valencià». «No entiendo el valenciano »

La treballadora, contràriament a prèvies experiències del pacient, li va exigir parlar castellà al·legant desconeixement del valencià. Davant la reiterada negativa a ser atès en la seua llengua, Francesc Puertas va acabar la conversa.

Després d'un requeriment de la Plataforma per la Llengua sobre aquesta qüestió, l'Hospital La Fe de València reconeix en la seva resposta que "durant el transcurs de la conversa telefònica, i en seguir sense entendre el ciutadà, la professional li va demanar en diverses ocasions que li ho repetira en castellà perquè no estava entenent correctament la seva sol·licitud".

A aquest efecte, el portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià recorda que  "la Llei garanteix el dret de tots els ciutadans a ser atesos en valencià a totes les administracions públiques radicades al territori del País Valencià, ja siguen de tipus autonòmic, local o estatal. Manuel Carceller considera que "al Centre de Beniparrell es va conculcar el dret a dirigir-se i rebre resposta per part de l'administració, reconegut a l'article 9. 2 de l'Estatut d'Autonomia i l'article 5 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià".

En relació a la petició d'informar la seva treballadora sobre els drets lingüístics dels usuaris,  l'Hospital La Fe de València afirma que  "la informació als treballadors del departament sobre l'ús del valencià com a llengua cooficial figura en tots els protocols d'acolliment de nous treballadors del Departament". A més demana a la Plataforma per la Llengua que excuse l'incompliment per part de la treballadora del comportament previst en matèria d'atenció lingüística, per "la gran rotació de personal en temporada d'estiu" i "l'estrés d'enfrontar-se a un nou tipus de treball".  La gerència de l'hospital no anuncia en cap moment de la carta la seva intenció d'emprendre mesures per tal d'evitar que es repetisquen situacions de discriminació lingüística dels usuaris. 

El portaveu de la Plataforma per la Llengua recorda que el compliment del protocol per part de la treballadora tan sols requeria transferir la trucada a qualsevol altre treballador capaç d'atendre el ciutadà en valencià. És per aquest motiu que Manuel Carceller demana a la Generalitat Valenciana que no es menystinguen els casos de discriminació  lingüística per part de treballadors fixos o temporals, que han de fer un correcte servei públic, i que es reforcen els protocols d'acolliment per prevenir aquestes situacions.

Tanmateix, el representant de l'ONG del valencià insisteix que casos com el del Consultori de Beniparell demostren que "no serà possible garantir de manera efectiva els drets lingüístics dels ciutadans fins que la Llei de Funció Pública valenciana no exigisca el coneixement del valencià per treballar a l'Administració de la Generalitat, ja siga com a personal funcionari o laboral".

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin