Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua denuncia la situació del català en l’etiquetatge dels productes ecològics catalans

Analitzar quin és l'ús de la nostra llengua en els productes catalans amb segell de qualitat ecològica. Aquest és l'objectiu de l'observació que la Plataforma per la Llengua va realitzar al llarg de la tardor del 2007 i que ha plasmat en l'estudi "L'acompliment de la Llei en l'ús del català en l'etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica". L'estudi reflecteix que gairebé la meitat d'empreses del sector (un 43%) etiqueta en la nostra llengua i que un 52% encara incompleix la llei en aquest aspecte. El document també recomana a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que facin acomplir la legislació lingüística del Parlament de Catalunya. Descarregueu-vos l'estudi complet.

El treball avalua la situació del català dels productes ecològics catalans que porten el segell del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El CCPAE és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu de l'estudi és avaluar l'actuació de les empreses que elaboren productes ecològics catalans i el seu comportament vers l'acompliment de la Llei 1/1998 de política Lingüística que obliga a etiquetar tots els productes amb segells de denominació d'origen o de qualitat com a mínim en català.

En l'estudi s'han trobat 204 productes agroalimentaris diferents amb el segell de qualitat específic del CCPAE. Aquests aliments pertanyien a 23 productors. Les empreses que acompleixen la Llei 1/1998 de política lingüística en el seu etiquetatge són gairebé les mateixes que les empreses que no ho fan: 10 empreses (el 43%) ofereixen els seus productes etiquetats com a mínim sempre en català davant 12 empreses (52%) que no ho fan. A part tindríem l'empresa de marca blanca Veritas, que només etiqueta de manera legal els seus vins i caves, però distribueix la resta de la producció fora de la llei. Les 12 empreses que distribueixen tots els seus productes de manera il·legal a Catalunya són: Biocop. Productos ecológicos, Bionsan, BioSpirit, Frit Ravich, Sorribas, Vegetalia, Aceites Borges Pont, Mielar, Ecoaliments, General dietètica, Castell d'Age i Cal Valls.

L'estudi recull una sèrie de recomanacions ja que, després de més de 10 anys de vigència de la llei, es considera que tant des de l'Administració com des de les empreses no s'han fet els passos adients per tal d'evitar la comercialització il·legal d'aquest tipus de productes. Es recomana a la Generalitat de Catalunya, i en concret com a darrer responsable al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que facin acomplir la legislació lingüística del Parlament de Catalunya. També, cal que el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) informi de manera escaient als productors.

La Plataforma per la Llengua creu que és important que com a mínim s'acompleixi l'escassa legislació lingüística que garanteix la presència del català, de la mateixa manera que ja s'acompleixen les més de 150 normatives estatals que imposen el castellà a Catalunya com l'obligació d'etiquetar en castellà la totalitat de les dades bàsiques dels productes, exceptuant justament els catalans que tenen denominacions de qualitat o d'origen. El cas del català a Europa és especialment significatiu, ja que no existeix una llengua amb un nombre de parlants similar al català tant desprotegida legalment.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram