Notícies ← Altres notícies

San Miguel ja incorpora el català en l’etiquetatge obligatori

San Miguel ja incorpora el català. Per primera vegada i des del proppassat mes de març, l'empresa catalana ha decidit incloure la llengua catalana en l'etiquetatge dels seus productes. De fet, aquesta era una demanda que feia temps que reclamaven els consumidors davant la incongruència de vendre productes sense utilitzar la llengua pròpia del país, però en canvi, oferint-ne amb més de 15 llengües -entre les quals no hi figurava la catalana- en una mateixa etiqueta. D'aquesta manera, l'empresa ha començat a acomplir els compromisos que va anunciar a la Plataforma per la Llengua la tardor del 2007, introduint la llengua catalana en els productes San Miguel Especial, si bé encara hi ha productes d'aquesta casa que no es troben en català.

Podem dir, doncs, que San Miguel està començant a apostar per l'actitud responsable amb el consumidor, tal i com ja va fer al seu moment l'empresa Moritz SA -que va sortir al mercat amb tots els seus productes ja etiquetats en llengua catalana-, i posteriorment Damm, que de tenir només dos productes en català l'any 2001, va passar a tenir la majoria dels seus productes en català l'any 2007. A la taula 1 s'observa l'evolució, en el darrer any, de les diverses llengües utilitzades en els productes més emblemàtics de Damm, San Miguel i Moritz.

Val a dir que, ara com ara, Moritz és l'única cervesera que empra plenament el català, no només en tots els productes sinó també pel què fa a l'espai a l'etiqueta: tant les dades obligatòries com les addicionals es troben en català. No passa encara en el cas de Damm i de San Miguel, que només inclouen les dades obligatòries en aquesta llengua. Vegeu la taula 2.

Per a més informació, cliqueu sobre l'enllaç.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram