Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua i el Departament d’Acció Social i Ciutadania presenten diversos materials per facilitar l’acollida lingüística

La Plataforma per la Llengua i el departament d'Acció Social i Ciutadania han presentat conjuntament dos nous materials d'acollida lingüística per a persones immigrades elaborats per l'entitat amb la col·laboració del Departament. En concret, els materials presentats són la Guia pràctica d'acollida lingüística i el tríptic El català, llengua d'acollida, dels quals se'n distribuiran 17.000 i 10.000 exemplars respectivament.

 

Aquestes dues publicacions s'emmarquen en la campanya d'acollida lingüística que porta a terme la Plataforma per la Llengua. Aquesta iniciativa vol remarcar la funció del català com a element de cohesió social i instar al seu ús per les oportunitats de participació i promoció social que pot oferir a les persones nouvingudes.

A la Guia pràctica d'acollida lingüística s'exposen reflexions i recursos pràctics per a professionals que acullen l'alumnat nouvingut i les seves famílies mentre que el tríptic El català, llengua d'acollida vol sensibilitzar les persones estrangeres que arriben a Catalunya de la importància i utilitat del català.

La guia s'ha enviat a totes les escoles de Catalunya a més d'universitats, associacions de pares, casals, centres cívics, equipaments esportius i altres espais on participen aquests col·lectius. Del tríptic també se n'ha fet una distribució sobretot entre locutoris i entitats de persones immigrades.

La Guia pràctica d'acollida lingüística parteix de la necessitat de responsabilitzar la societat d'acollida de la inclusió social i lingüística de les persones que han arribat fa poc a Catalunya. Concretament, exposa arguments per sensibilitzar als agents que acullen als infants nouvinguts i a les seves famílies del seu rol com a models lingüístics, i també ofereix informació de recursos que faciliten el contacte i l'accés a la llengua pròpia de Catalunya.

Les fases principals de l'acollida lingüística, que en aquesta guia corresponen als tres primers blocs, plantegen diverses necessitats i mancances a les quals es pretén donar solució oferint alguns suggeriments i eines de caràcter pràctic.

En la primera acollida, per exemple, es parla del canvi d'hàbits lingüístics dels agents socials, de la transmissió de raons per aprendre català, de les primeres entrevistes amb les famílies en centres educatius, i de l'oportunitat que ofereix la capacitació lingüística en la trajectòria professional dels adolescents nouvinguts.

En la fase de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua, es planteja una metodologia d'ensenyament, es fan recomanacions per a l'ensenyament del català en aules diverses cultural i lingüísticament, es parla de com incideix el coneixement de la llengua en la participació escolar, i també dels avantatges de l'ensenyament de la llengua en els espais del lleure.

Pel que fa a les relacions socials, fase transversal de tot el procés d'acollida, s'exposa la necessitat de crear un clima que afavoreixi les relacions equitatives tant entre els alumnes mateixos, com entre els mestres i els alumnes nouvinguts. També s'explica la necessitat de mantenir un coneixement continu de les expectatives familiars, i de fomentar la implicació de la família nouvinguda amb la tasca educativa.

Per últim, en el darrer bloc es recullen sis bones pràctiques que són experiències innovadores endegades per algunes entitats, i que s'acompanyen d'un breu anàlisi per tal de potenciar la seva difusió en altres organitzacions i entitats dels país.

Pel que fa al tríptic El català, llengua d'acollida, es tracta d'un material de sensibilització escrit en set llengües (català, urdú, castellà, àrab, amazic, xinès i anglès) i que pretén conscienciar a les persones immigrades de la importància i utilitat de conèixer la llengua catalana per a la seva vida diària, a través de diverses vinyetes que mostren diferents situacions quotidianes, i que acaben amb la demanda "Demana que et parlin en català per poder aprendre'l millor!".

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram