Notícies ← Altres notícies

Assemblea de socis de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer

La Plataforma per la Llengua celebrarà el proxim 28 de febrer de 2009, a les 16.30 en primera convocatòria i a les 17.00 h en segona convocatòria, l'Assemblea Nacional Ordinària de l'entitat, que tindrà lloc a a la sala d'actes del Centre Cívic Parc- Sandaru,. al carrer Buenaventura Muñoz, 21 (cantonada C/ Nàpols) de Barcelona (zona Arc de Triomf). Convidem tots els socis a assistir-hi.

L'ordre del dia de l'assemblea és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de l'anterior assemblea
 2. Aprovació de la modificació dels estatuts de l'entitat.
 3. Ratificació de la incorporació de nous membres a l'executiva i de les baixes que s'hagin pogut produir.
 4. Aprovació d'un canvi de seu legal de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer.
 5. Aprovació de la sol·licitud de declaració d'entitat d'utilitat pública per a la Plataforma- Col·lectiu l'Esbarzer.
 6. Aprovació de la memòria d'activitats 2008.
 7. Aprovació de l'estat de comptes 2008.
 8. Aprovació del projecte d'activitats pel 2009.
 9. Aprovació del pressupost pel 2009 de l'entitat.
 10. Aprovació del projecte d'activitats pel 2009.
 11. Aprovació de les propostes dels socis/sòcies.
 12. Precs i preguntes.

Informacions que cal tenir en compte:

Les decisions es prenen per majoria simple, llevat del cas de la reforma dels estatuts de l'associació, que ha de ser per majoria absoluta de l'assemblea.

La informació relativa a la modificació dels estatuts i al canvi de seu social està a la disposició dels socis/sòcies a la seu de l'entitat (c. Diputació 276, planta baixa).

El termini de presentació de propostes per part dels socis finalitza el dia 17 de febrer. Les propostes s'han de presentar per escrit a la seu nacional del carrer Diputació 276, o bé enviar-les per correu certificat.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram