Notícies ← Altres notícies

Es publica el llibre de la Plataforma per la Llengua: EL CATALÀ I LA IMMIGRACIÓ

La globalització és un fet consumat que ha provocat un augment de les interrelacions entre les diferents cultures del nostre planeta. Un dels fruits més evidents d'aquesta nova era és l'augment incontrolat de migracions massives de població dels països pobres cap als països rics, intentant, així reequilibrar el greuge comparatiu que sofreixen. Aquest fet provoca un xoc cultural entre les diferents ètnies que de cop i volta es troben convivint juntes, a més d'un preocupant procés d'homogeneïtzació que, en el cas d'una nació sense estat com és la nostra, pot esdevenir un perill letal si no s'apliquen unes polítiques d'integració social, cultural i lingüístiques adequades. És així, com a través de la Comissió d'acollida lingüística de la Plataforma per la Llengua, creada l'any 2000 davant els nous reptes lingüístics, i amb la voluntat d'analitzar com es canalitza l'ensenyament del català als nouvinguts i nouvingudes, es va optar per realitzar l'estudi que enguany s'ha publicat. A l'estudi s'analitza quin és i com s'ha arribat al context social actual i a partir d'aquí es desgrana detalladament l'oferta, tan la pública com la de la societat civil, de cursos de català, llavors s'examina la diversitat territorial d'aquestes ofertes i també els diferents perfils de l'alumnat, per acabar, arriben les conclusions de l'estudi on es plantegen diverses propostes de cara a l'Administració Pública i també de cara a la societat civil, establint unes guies d'actuació pràctica.

D'aquesta manera s'intenta donar resposta a diversos interrogants que la pràctica diària ens està plantejant; Quin procés d'aprenentatge del català estan fent les persones de la nova immigració? Quina és l'oferta més adequada a aquests col·lectius? Quin paper hi juguen les diferents administracions? Quin paper hi tenen les entitats que atenen els immigrants extracomunitaris? L'equip de recerca que ha realitzat l'estudi està format per la Marta Rovira (directora), l'Eva Castellanos, la Marta Fernàndez Prat i l'Enric Saurí. L'edició l'ha fet l'Editorial Mediterrània. I cal mencionar el suport indispensable de la Fundació Jaume I, sense el qual no hauria estat possible fer la publicació. En resum, un bon llibre per aprofundir en un tema tan vital com és la integració a través de la llengua de les persones immigrades al nostre país .

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram