Notícies ← Altres notícies

L'ONU rectifica i ja no considera els castellanoparlants discriminats a Catalunya.

La Plataforma per la Llengua conjuntament amb el CIEMEN i Acció Cultural del País Valencià, i amb el suport d'Òmnium Cultural, de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, dels Joves de Mallorca per la Llengua, d'Obra Cultural Balear i del Centre UNESCO de Catalunya, vàrem presentar els dies 24 i 25 de febrer, davant al Comitè contra la Discriminació Racial de l'ONU un informe paral·lel al que l'Estat Espanyol havia presentat i era discutit en aquest organisme. En el treball presentat per les entitats s'avalua l'incompliment per part de l?Estat de diversos dels articles de la Convenció sobre l'Eliminació de la Discriminació Racial de l'ONU en relació a la llengua catalana. La delegació Catalana estava formada per Maria Josep Parés, advocada experta en temes referents a les NNUU i Jaume Pérez Muntaner, President de l'Associació d'escriptors en llengua catalana. Malgrat la insistència de l'Asociación por la Tolerancia, la presentació d'aquest contrainforme ha aconseguit desvirtuar la paradoxal fal·làcia sobre la discriminació de les minories castellanoparlants, evitant així la seva menció expressa en l'informe CERD 2004. Cal tenir en compte que això és un pas endavant cap el reconeixament internacional de la discriminació de la nostra llengua i cultura. Un cop acomplert, doncs, aquest primer objectiu de contrarestar una visió negativa de la realitat catalana, ara l'informe català és sobre la taula del Comitè contra la discriminació racial de l'ONU, i la Plataforma per la Llengua conjuntament amb la resta d'entitats farem el seguiment necessari per tal que tingui la resposta adequada en el futur.

Alguns dels aspectes més rellevants de l'informe són: - La discriminació a l'Estat Espanyol per raó de llengua - La legitimitat de les mesures de discriminació positiva. - Les disposicions normatives que creen o perpetuen la discriminació dels ciutadans i ciutadanes catalanoparlants. - L'incompliment per part de l'Estat del deure de dur a terme una acció positiva en favor del respecte del plurilingüisme. - L'increment de les actuacions polítiques de l'Estat que tenen com a finalitat crear divisions i enfrontaments per motius lingüístics. Les agressions de l'Estat en contra de la unitat de la llengua. - Qüestions concretes com: l'administració de justícia i els altres serveis públics, les activitats culturals i socials tenint present el cas del cinema, l'educació i els mitjans de comunicació. Les conclusions a què arriba l'informe queden resumides en una; la negació sistemàtica per part del Govern Espanyol de la pluralitat lingüística de l'Estat. En aquestes es valora la pèssima actuació tant a nivell de legislació com d'actuació política que dona per entès que tots els ciutadans tenen com a llengua pròpia el castellà, oblidant que hi ha 7 milions de catalanoparlants , 2 milions de gallecs i ½ milió de bascos. Tot això sense oblidar la promoció dels enfrontaments que fa l'Estat entre les diferents comunitats lingüístiques, subratllant el cas del País Valencià. En resum, hi queda reflexada la flagrant discriminació que pateixen els ciutadans que tenen el català com a llengua pròpia, que provoca situacions de clara indefensió i de no reconeixement dels mateixos drets en relació als ciutadans que tenen com a llengua pròpia el castellà. Veure informe - Versió anglesa

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram