Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua presenta l'estudi "El català a la telefonia mòbil"

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un estudi sobre la situació del català a la telefonia mòbil a través de tres enquestes i observacions de camp realitzades entre el setembre del 2007 i gener del 2009. L'estudi pretén també esbrinar l'acompliment de l'acord que l'any 2007 va impulsar la Generalitat de Catalunya amb les principals empreses de telefonia mòbil (tant fabricants de terminals com operadores) per assolir la plena presència del català en el sector abans del 31 de desembre del 2008. Vegeu l'estudi a: www.plataforma-llengua.cat/doc/catala_telefonia_mobil.pdf.

El català a la telefonia mòbil és la culminació d'un seguit de tres estudis realitzats per la Plataforma per la Llengua, l'objectiu dels quals és avaluar quina és la presència del català en el sector de la telefonia mòbil per poder-ne tenir una visió comparativa des del setembre del 2007, data del treball de camp del primer estudi, fins al gener-febrer del 2009, data del treball de camp del darrer. Així, a banda de tenir una visió de la situació del català en el sector, també s'avalua si el conveni ha tingut efecte en les companyies operadores i les empreses fabricants de terminals que el van signar.

Durant l'any 2007, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i en col·laboració amb la Secretaria de Política Lingüística, va impulsar un acord amb les principals empreses de telefonia mòbil per assolir la plena presència del català en el sector abans del 31 de desembre del 2008.

L'estudi conclou, a grans trets, que encara que és ben palès que no s'ha arribat a la normalitat esperada en el conveni i, per tant, que l'ús del català a la telefonia mòbil presenta força mancances, hi ha hagut avenços notables respecte el primer treball de camp del 2007 i respecte els estudis i dades anteriors. L'estudi destaca, per exemple, que mentre que l'any 2007 només un 26% dels enquestats afirmaven disposar del mòbil en català, a finals de 2008 eren el 44%. Això vol dir que a Catalunya, a l'any 2007, era més fàcil trobar un mòbil en turc que no pas en català i que actualment és més fàcil d'adquirir-lo en la nostra llengua que no pas en turc, grec o neerlandès. També destaca que els enquestats que han adquirit un Nokia, un Motorola o un Sony Ericsson fa més d'un any tenen els mòbils en català en un 31%, 12% i 4%, respectivament, mentre que si ens fixem en els enquestats que l'han adquirit fa menys d'un any, un 56% dels Nokia, un 82% dels Motorola i un 65% dels Sony Ericsson ja són en català.

No succeeix el mateix per a les operadores. Només un 13% dels usuaris afirmen que disposen del contracte en català i només un 41% en les factures. La situació encara és més precària en els SMS i correus electrònics enviats per la companyia. Al mateix temps, el català no és present en els webs de Movistar, ni d'Orange ni de Vodafone, tot i que aquesta darrera companyia sí que utilitza el castellà, l'alemany, l'anglès, el romanès o l'àrab. També és molt limitada l'atenció en català als usuaris d'aquestes companyies: un 44% dels usuaris a Movistar, un 25% a Vodafone i un 20% a Orange no poden ser atesos en català pels serveis telefònics d'atenció al client, cosa que suposa que no hi ha hagut cap progrés d'ençà el 2007.

L'estudi destaca, però, que sí que hi ha millores en la retolació dels establiments on el català és força present i per primer cop hi ha informacions sobre la presència del català en els mòbils. Així, Movistar fa aquesta indicació en algun catàleg i Vodafone en els rètols informatius de productes de les botigues.

Les empreses signants del conveni són les subministradores de terminals Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Alcatel i Samsung i les operadores Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo i Grupo Eroski. L'acord preveu que els fabricants incloguin progressivament el català en els menús i aplicacions dels terminals que es comercialitzen a Catalunya i, també, que tinguin en català els manuals d'ús i les guies ràpides. Les operadores, per la seva banda, es comprometen a establir com a requisit d'homologació dels terminals la inclusió del català en els menús i aplicacions, a realitzar campanyes específiques per als seus abonats per informar de l'opció d'adquirir terminals en català, i a garantir que totes les comunicacions amb els abonats es puguin fer en català, d'acord amb el que estableix la Llei de política lingüística i l'Estatut del consumidor.

Per la seva part, la Generalitat de Catalunya es compromet a donar suport institucional a qualsevol iniciativa de les operadores o fabricants que tingui com a finalitat la promoció de la llengua catalana, i a facilitar l'assessorament lingüístic en la revisió terminològica de les traduccions a les empreses i operadores que ho sol·licitin. A més, en el marc del conveni, la Generalitat ha impulsat la campanya Elteumòbil.cat dedicada a promocionar els mòbils en català i que se centra en la creació de la pàgina web www.elteumobil.cat, on es poden consultar els terminals del mercat que tenen el català en el menú d'opcions lingüístiques.

Descarrega't l'estudi clicant aquí.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram