Notícies ← Altres notícies

L'Ajuntament de Sabadell discrimina el català en unes proves.

L'Ajuntament de Sabadell -en el context d'un concurs públic realitzat el 17 de juny- va fer les proves psicotècniques per tal de proveir cinc llocs de treball d'informador/a - tramitador/a. La sorpresa i queixa que ens han fet arribar varis dels opositors i opositores és que les proves psicotècniques estaven disponibles sols en espanyol. Des de l'Associació per la llengua i la Cultura - Plataforma per la Llengua del Vallès considerem aquests fets com especialment greus. L'Ajuntament de Sabadell ha vulnerat els drets lingüístics i individuals de molts ciutadans.

A nivell de drets lingüístics l'Ajuntament ha actuat al marge de la llei, ja que ha incomplert el Reglament d'Usos Lingüístics de l'Ajuntament (aprovat per unanimitat per tots els partits polítics) i la llei de Política Lingüística 1/1998, en els articles 1 i 2 segons els quals les administracions, i l'administració local han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en les comunicacions i notificacions dirigides a persones i entitats residents a l'àrea lingüística catalana, i a la vegada han de tramitar els procediments administratius en la llengua catalana, sense perjudici d'aquells ciutadans que ho demanin en castellà. A nivell de drets individuals molts ciutadans s'han trobat en inferioritat de condicions alhora d'optar a la plaça de treball, ja que vàries proves eren d'aptituds verbals on la gramàtica i la semàntica hi jugaven un paper destacat. Proves que, a més, eren cronometrades. Des de l'ALC-PL esperem que aquest fet hagi estat un "error" i que no es repeteixi. Com que creiem en la bona voluntat de la gent i de les institucions i que rectificar és de savis aquest cop sols farem palès públicament el nostre profund malestar i indignació. Tanmateix, si aquest fet es repeteix emprendrem totes les accions jurídiques que calgui per tal d'assegurar que no es bandegi la llengua pròpia d'aquest país i que es pugui avançar en un camí tan lògic i normal com és el poder viure plenament en català als Països Catalans.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram