Notícies ← Altres notícies

Nova guia de bones pràctiques pel que fa a l’ús del català a l’empresa

L'Agència Catalana de Consum, a partir d'un encàrrec realitzat a la Plataforma per la Llengua, ha editat la guia que porta per títol: Proposta per a l'establiment d'un Codi de bones pràctiques a l'empresa en relació amb l'ús del català en els productes i serveis que s'ofereixen a les persones consumidores. L'objectiu d'aquest treball, que s'ha presentat avui en roda de premsa, és fornir a l'empresa d'una eina útil per relacionar-se amb els consumidors i consumidores catalans de manera que aquests siguin tinguts en compte, tractant-los com a mercat que existeix. A la vegada també pot facilitar el coneixement per part de les persones consumidores en allò que hauria de ser un model responsable de relació amb l'empresa.

La guia, després d'una part introductòria en què descriu la situació del mercat català (importància del consumidor català com a mercat, evolució del català en el món socioeconòmic o situació legal en els contextos comparables), llança un seguit de propostes de bones pràctiques classificades per àmbits. Així, s'informa del marc legal corresponent i es fan propostes d'actuacions sobre l'atenció oral i escrita, la publicitat, els catàlegs, els prospectes i documents d'ofertes de serveis diversos, l'etiquetatge i instruccions de productes, la retolació i cartelleria, la megafonia, els webs, els contractes i factures o els tractaments d'informacions vàries.

El llibre també inclou un apartat amb la descripció de bones pràctiques per a alguns sectors concrets d'activitat que s'han cregut interessants de remarcar: bars i restaurants, entitats financeres i d'assegurances, agències de viatges, empreses de transports, telecomunicacions, productes informàtics, etc.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram