Notícies ← Altres notícies

La campanya “El català suma”, als autobusos de Barcelona

La Plataforma per la Llengua portarà a partir del 22 de setembre i durant 15 dies el missatge "El català suma" als autobusos de la ciutat de Barcelona, en una nova etapa d'aquesta campanya, que té com a objectiu donar a conèixer mitjançant diverses dades estadístiques i comparatives la situació del català en diferents àmbits de la societat.

La campanya també vol recordar que  l'ús i la presència de la llengua catalana en qualsevol àmbit sempre suma, perquè és futur, vida en comú i progrés: per exemple, un nouvingut que adopta el català millora les seves oportunitats laborals i s'incorpora plenament com a membre de la nostra societat; una empresa que etiqueta i ofereix els seus serveis en català s'adapta amb més precisió al seu mercat objectiu i incrementa la satisfacció dels clients, etc.

La campanya també pretén denunciar que una llengua que suma com el català encara es troba molt lluny del reconeixement de què gaudeixen en el context de la Unió Europea i dels països de tradició democràtica les llengües amb pes demogràfic i comercial similar. La campanya vol també obtenir la implicació de tothom perquè posi el seu gra de sorra per millorar aquesta situació. La primera fase de la campanya es va endegar el passat mes de juliol amb tot un seguit de dades que mostraven la situació del català al cinema; la segona part es va llançar amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i durarà fins a final de mes, i se centrarà a reclamar l'increment del pes de la nostra llengua en el sector empresarial i socioeconòmic.

Precisament, els missatges que es publicitaran aquests dies en les línies 17, 22, 24 i 33 de la xarxa d'autobusos municipals, remarquen la inexplicable desigualtat legislativa del català respecte al castellà: mentre que a Catalunya hi ha com a mínim 156 disposicions legals que obliguen l'etiquetatge i les instruccions dels productes en castellà, només n'hi ha 1 que faci el mateix amb el català. És a dir, més d'un 99% de les lleis que obliguen a emprar una llengua en la informació dels productes distribuïts a Catalunya hi obliguen únicament el castellà. El marc legal, doncs, discrimina els consumidors catalans, és clarament desfavorable per a la nostra llengua en l'àmbit socioeconòmic, i encara es troba molt lluny de la consideració que gaudeixen les altres llengües europees amb un pes de mercat similar a la nostra. Mentre el català suma i proporciona valor afegit a empreses i consumidors, l'actitud lingüistica de l'Estat espanyol en el marc socioeconòmic es basa en la resta i la divisió.

Malgrat això, cada dia més empreses estan conscienciades del valor que té adreçar-se als consumidors en la seva pròpia llengua. Així, no hi ha a la Unió Europea cap llengua no obligatòria en l'etiquetatge tan present com el català. Ja etiqueten en català 5 de les 8 principals empreses de begudes amb seu a Catalunya; la totalitat de les empreses que embotellen llet a Catalunya llevat d'una; i totes les empreses catalanes productores de cervesa. Pràcticament es pot trobar qualsevol tipus de producte de gran consum en la nostra llengua.

En aquest sentit, "El català suma" desplega tot de missatges i xifres que posen de manifest, d'una banda, la vigència i pes específic del català en l'àmbit internacional i en molts sectors econòmics i culturals i, de l'altra, la discriminació que la nostra llengua encara experimenta en alguns sectors. Per això, la campanya pretén tant explicar amb xifres la situació actual de la llengua catalana a la ciutadania com generar debat i reflexió i incitar a actuar per millorar-ne els aspectes més negatius: a sumar pel català. Fins a final d'any, se succeiran més accions que mostraran dades similars en relació a d'altres sectors, totes seguint la mateixa imatge, que representa una mena de joc de construccions tipus Lego. Aquesta tipografia modular simbolitza una idea força que dóna continuïtat a la campanya: la llengua la fem entre tots, peça a peça, i l'aportació de tothom suma fins a aconseguir que el català es trobi en la situació que li pertoca. L'eina principal a través de la qual es desenvoluparà la campanya és el web www.elcatalasuma.cat/, però les diferents dades i missatges aniran apareixent en diversos suports gràfics i publicitaris durant tot aquest temps. El llançament d'aquesta nova campanya coincideix amb la celebració del quinzè aniversari de l'entitat, una trajectòria farcida d'èxits que l'any passat va rebre el reconeixement del Premi Nacional de Cultura a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram