Notícies ← Altres notícies

Compareixença de la Plataforma per la Llengua a la Comissió de Política Cultural amb relació al Projecte de llei del cinema

La Plataforma per la Llengua ha presentat avui a la Comissió de Política Cultural del Parlament les seves valoracions respecte el Projecte de llei del Cinema de Catalunya aprovat pel Govern el passat 12 de gener.

L'entitat ha valorat positivament que s'estableixi una legislació que reguli els drets dels espectadors i espectadores a les sales de cinema, i que trenqui amb les inèrcies actuals, hereves del franquisme, i del buit legal que té la llengua catalana en aquest àmbit. En aquest sentit, la Plataforma ha comparat la situació amb la d'altres casos internacionals, i s'ha referit als resultats del seu estudi comparatiu sobre els usos lingüístics al cinema en diversos països, que es va presentar el gener passat.

Així, s'ha exposat el fet que no hi ha cap llengua comparable al català, amb un mercat potencial de 9 milions de parlants, que no sigui la llengua de l'oferta majoritària de les pel·lícules al cinema; l'única excepció és el català. També ha parlat de legislacions que garanteixen la presència d'aquestes llengües al cinema en altres casos comparables, amb la qual cosa es constata que la Llei del cinema de Catalunya no establiria cap precedent sinó tot el contrari, es tractaria d'un fet normal en altres països plurilingües o amb llengües oficials amb un nombre d'espectadors similars al cas català.

La Plataforma per la Llengua continuarà fent el seguiment i les actuacions necessàries durant tot el procés de debat i aprovació de la Llei al Parlament.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram