Los tous dats són estats enviats correctament / I tuoi dati sono stati inviati correttamente

Gràcies pel tou suport i col·laboració amb la Plataforma per la Llengua.
 
En lo termini màxim d'una setmana reciviràs un missatge de posta electrònica de benvengut a l'entitat i en les pròximes 2-6 setmanes, t'enviarem per posta la tèssera que t'acredita com a membre de l'entitat.
 
Aprofitem per informar-te que havem tancat un acord amb el setmanari El Temps i pogueràs gosar de 6 mesos d'abonament gratuït, en la sua versió digital. Tens sol d'entrar al següent enllaç: https://www.eltemps.cat/subscripcions/promocio i de posar-hi lo codi promocional: 35 ANYS.

Lo setmanari El Temps, amb redacció a València, Palma i Barcelona, t'ofrirà les novetats més importants, sigui locals que globals, en l'àmbit polític, cultural, social i econòmic; prestant especial atenció a les notícies relatives al territori català.

Clicant en aquí pots consultar tots los avantatges i promocions que tenim pels socis i sòcies de la nostra entitat.

Benvengut/da a la Plataforma per la Llengua!

Grazie per il tuo supporto e per la collaborazione con la Plataforma per la Llengua.
 
Nel termine massimo di una settimana, riceverai un messaggio di posta elettronica di benvenuto nell'organizzazione e, nelle prossime 2-6 settimane, t'invieremo per posta la tessera che ti accredita come membro dell'organizzazione


Approfittiamo dell'occasione per informarti che abbiamo sottoscritto un accordo con il settimanale El Temps grazie al quale potrai godere di 6 mesi di abbonamento gratuito alla versione digitale. Per attivare l'offerta devi solo accedere al seguente link https://www.eltemps.cat/subscripcions/promocio e inserire il codice promozionale: 35 ANYS.

Il settimanale El Temps, con redazioni a València, Palma e Barcellona, ti informerà su tutte le più importanti notizie, a livello locale e globale, su politica, cultura, società, economia, con particolare attenzione alle notizie dei territori catalani.

Cliccando qui potrai consultare la lista dei vantaggi e delle promozioni disponibili per i soci e le socie della nostra organizzazione

Benvenuto/a alla Plataforma per la Llengua!