Queixes i denúncies ← Altres entrades

Justícia

Em puc adreçar oralment en català al jutge o a la resta de personal judicial o fer una declaració en aquesta llengua al jutjat?

Sí. El personal al servei de l’Administració de justícia té l’obligació d’atendre el ciutadà si aquest s’hi adreça en català. A més, la persona que es relaciona amb l’Administració de justícia pot fer en català qualsevol tipus de declaració. Si alguna de les parts que hi intervé té dificultats de comprensió, el jutge pot demanar l’assistència d’un intèrpret. En cap cas, però, el ciutadà no pot ser forçat a canviar de llengua. Així mateix, el ciutadà pot demanar que la còpia que li lliurin de la declaració sigui en català.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

  • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
  • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
  • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
  • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
  • el Síndic de Greuges