Queixes i denúncies ← Altres entrades

Justícia

Un jutge pot demanar-me que tradueixi al castellà la demanda i els documents adjunts?

No. Les actuacions en llengua pròpia són vàlides, de conformitat amb l’article 6 i 32 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 231 de la Llei orgànica del poder judicial, l’article 13 de la Llei de política lingüística de Catalunya i l’article 9 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Si, malgrat això, es dóna aquest cas, s’ha de denunciar l’òrgan per incompliment de la normativa vigent.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

  • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
  • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
  • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
  • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
  • el Síndic de Greuges