Queixes i denúncies ← Altres entrades

Telefonia mòbil

Quins documents puc exigir que siguin en català a les operadores i fabricants de mòbils?

Els consumidors catalans tenim dret a ésser atesos en català oralment per escrit en la llengua oficial que escollim. Per tant, tenim dret a rebre en català totes les comunicacions, ja siguin a través de SMS, correu electrònic, en paper o en qualsevol altre format. La documentació contractual, els pressupostos, les factures així com els contractes i la documentació que hi faci referència també tenim dret a rebre-la en català (article 128-1 del Codi de consum de Catalunya). Si no ens ofereixen escollir la llengua en què volem rebre les comunicacions, podem exigir que ens siguin enviades en català, si l’empresa no acompleix la nostra demanda, podem presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum per vulneració dels drets lingüístics en el següent enllaç: http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html