Queixes i denúncies ← Altres entrades

Sanitat pública

Em puc adreçar en català al personal d’un Centre d’Atenció Primària (CAP)? I si em diu que no m’entén o em demana que parli en castellà?

Sí. Els Centres d’Atenció Primària (CAP) estan majoritàriament gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública adscrita al Departament de Salut, per això ens podem adreçar en català i tenim el dret a ser atesos també en català. El català és la llengua d’ús d’aquestes administracions.

Les normes que recullen els drets explicats en aquest apartat són: l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 11 de la Llei 1/1998 de política lingüística i l’article 19 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol de l’Institut Català de la Salut.

Encara que el metge parli en castellà, pots parlar-li en català i ell té l’obligació  d’entendre’t, així ho determina la legislació.