Articles d'opinió ← Altres articles

Coca-cola, per fi en català.

Bernat Gasull

Entre sis mesos i un any és el termini previst per al nou Codi de Consum aprovat pel Parlament de Catalunya per tal que les empreses adaptin l'etiquetatge en català a les dades bàsiques dels productes distribuïts a casa nostra. Per primer cop, s'haurà d'equiparar el català i el castellà a les obligacions de les informacions bàsiques dels productes distribuïts a Catalunya. És així com, a l'article 128.1 sobre drets lingüístics de les persones consumidores, s'especifica.

Per primera vegada aquest dret passa a ésser una obligació per part de les empreses, tal com esmenta l'article 211.5, amb sancions incloses.  Això vol dir que a febrer del 2011 les grans empreses de refrescos, iogurts, medicaments, joguines, electrodomèstics... que encara no etiquetin ara en català haurien de canviar l'etiquetatge i instruccions dels productes per adaptar-los a la nova normativa.

En aquest moments hi ha 192 lleis de l'Estat (les analitzades per la Plataforma per la Llengua a juny del 2010) que obliguen l'etiquetatge, instruccions i garanties dels productes en castellà de pràcticament tots els productes que es distribueixen a Catalunya, amb, naturalment, un règim sancionador. Entre aquestes hi ha el Reial Decret legislatiu 1/2007 de Defensa dels consumidors i usuaris. Aquestes lleis, juntament amb els centenars que imposen el castellà en altres molts àmbits, conformen que aproximadament per cada llei que el Govern fa per afavorir el català a Catalunya, el Govern espanyol en fa 50 que afavoreixen el castellà en aquest mateix territori. Així mateix encara el 99% de les multes lingüístiques a Catalunya són per no emprar la llengua castellana. Ara només cal esperar la responsabilitat de les empreses i administració per adaptar-se i fer adaptar la normativa per a l'única comunitat lingüística europea amb tants milions de parlants que encara no tenia una regulació en aquest sentit.