Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Amb tu el català suma i la Plataforma per la Llengua també

Martí Gasull i Roig

Són constants les notícies que sovint rebem dels atacs lingüístics als ciutadans dels territoris de llengua catalana.

Darrerament, alguns grupuscles estant qüestionant el model educatiu lingüístic, model que assegura el coneixement tant del català com del castellà, i que ha estat lloat a Europa diverses vegades.

És un moment de reptes per als ciutadans del nostre país, i especialment per a la renovació de discursos lingüístics per tal d'aconseguir avanços clars pel que fa a la llengua catalana. Malgrat que el català és l'única llengua amb més de 5 milions de parlants, o amb més d'un 10% de parlants dins de les fronteres d'un estat que no és reconeguda oficialment, continua desenvolupant el paper de llengua comuna i d'eina cohesionadora. Les circumstàncies actuals ens demanen més que mai que potenciem aquest paper de la llengua.

Necessitem tenir ONGs fortes també en temes de llengua com tenim en altres àmbits, ONGs que puguin canviar les coses, fer avançar la llengua i treballar d'aquesta manera pel benestar dels ciutadans. Es tracta de treballar al cap i a la fi pels drets dels ciutadans i especialment per a la cohesió d'aquesta societat.

La Plataforma per la Llengua compleix aquestes característiques, però ara, per tal d'avançar, per fer més feina, et necessita. Necessitem persones que hi puguin col·laborar, econòmicament i nous socis, per tal d'engruixir la nostra força.

En entitats tan rendibles com a la nostra, pocs diners poden aconseguir molts resultats, i és per això que mitjançant aquest article fem la crida a col·laborar, perquè amb tu el català sumi. Creiem que en aquest moment el país avança per aquí: necessitem entitats fortes i vertebrades que puguin satisfer als reptes que se'ns presenten, i creiem que és positiu demanar suport per a les causes sòlides amb experiència provada, com podeu veure a http://www.plataforma-llengua.cat. I per això tots som necessaris.

 

Martí Gasull i Roig