Articles d'opinió ← Altres articles

Ja som 9.659.000 catalanoparlants!

Eloi Torrents

Darrerament, les notícies relatives a la llengua catalana no són massa esperançadores: ofensives contra el model lingüístic de l'escola en català, negativa del Parlament Europeu a debatre l'oficialitat del català, castellanització dels topònims de les principals ciutats de les Illes Balears, possible derogació de la Llei de Llengües d'Aragó, els efectes en tots els àmbits de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, etc.

No obstant això, a l'Informe sobre la situació catalana de la llengua catalana 2010, recentment presentat per l'Observatori de la Llengua Catalana, apareix una dada que convé ressaltar. Les noves enquestes sobre usos lingüístics realitzades durant els darrers anys, permeten renovar les estimacions sobre el nombre global de parlants de català als territoris de parla catalana. Fins ara, la darrera estimació provenia de les enquestes realitzades durant els anys 2003/2004 i donava una xifra de 9.118.168 parlants. Ara, a través de les dades aportades pel Baròmetre de la Comunicació referents a Catalunya (2010), el País Valencià (2008) i les Illes Balears (2010), que han estat completades amb altres recerques, s'ha pogut estimar una nova dada del còmput global de la població que declara saber parlar català. La xifra estimada arriba als 9.659.000 parlants de llengua catalana.

Així doncs, malgrat la situació de discriminació legislativa que pateix el català a l'Estat Espanyol, les regressions en alguns aspectes fonamentals del procés de normalització lingüística o la davallada en termes percentuals dels catalanoparlants d'origen dels darrers anys, podem afirmar que una part gens menyspreable de la població immigrada a les terres de parla catalana declara ser capaç de parlar en català. Segons aquestes estimacions, en menys d'una dècada el català hauria guanyat més de 500.000 parlants.

Tots som conscients de les dificultats i mancances que pateix el procés de normalització lingüística de la llengua catalana, però cal no oblidar que, malgrat tots els entrebancs, la llengua catalana continua tenint una certa capacitat d'atracció sobre la població nouvinguda i que avui en dia hi ha més catalanoparlants que mai.