Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Per terra, mar i aire

Daniel Mundet

Començàvem el 2012 amb incerteses, que en bona mesura s'han anat transformant en certeses negatives per a la llengua catalana. S'ha mantingut i reforçat l'ofensiva judicial en l'àmbit de l'educació amb noves sentències que tenen per objectiu la politització del nostre model educatiu. La darrera sentència del Tribunal Suprem referent al català a l'escola com a llengua vehicular és un altre intent d'esquerdar el model social i educatiu que ha estat un model d'èxit assolit després de molts anys. Són uns quants els juristes que han mostrat la seva perplexitat per la resolució del TS, que va més enllà del que en principi li correspondria.

En els darrers mesos l'ofensiva en contra de l'ús i presència de la llengua catalana s'ha estès a les Illes Balears i a la Franja de Ponent. Al País Valencià s'agreuja una ja de per si difícil situació amb una proposta de decret sobre plurilingüisme que sembla que es vol aprovar aquest mes de juliol. Aquesta simultaneïtat no és només efecte de l'ombra allargada de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'autonomia de Catalunya. És un reflex simptomàtic d'una actitud de manca de respecte cap a la llengua catalana i d'hostilitat cap a qualsevol pas que es vulgui realitzar per situar-la en un pla d'igualtat, amb un reconeixement oficial a tots els efectes en tot l'àmbit lingüístic. Què això tingui lloc precisament en un moment de crisi econòmica sense precedents aporta un plus de premeditació i mala llet considerable. Són massa casualitats, són massa anys d'actituds i són massa els silencis i complicitats hostils per part de l'Estat. És evident que la llengua catalana només podrà seguir avançant amb el compromís quotidià de tothom i, sobretot, si la societat civil i entitats com la Plataforma per la Llengua tenim el suport i la capacitat per donar resposta a la situació. El que  la llengua està patint és un atac per terra, mar i aire.