Articles d'opinió ← Altres articles

En Wert, hi torna

Teresa Casals

"La Constitució diu que les sentències i les resolucions judicials s'han de  complir. No és una cosa que es pugui fer o deixar de fer". Paraules del senyor Wert.

Doncs miri senyor Wert si les resolucions, interlocutòries i sentències vàries van en contra de  la decisió majoritària del poble de Catalunya expressada pels seus legítims representants al nostre Parlament és que alguna cosa falla, alguna cosa s'haurà de canviar. Vostè sap perfectament que, quan els convé, amb poques hores canvien el que faci falta de la seva sacralitzada Constitució. Vagin pensant, doncs, quins retocs s'hi hauran de fer si volen que els catalans i catalanes, mentre formem part d'un estat que mantenim entre tots, no hàgim de suportar l'assetjament lingüístic al qual els tribunals ens sotmeten.

Per acabar de reblar el clau, senyor Wert, ens amenaça amb la nova llei d'educació que ha "d'aclarir normativament "la jurisprudència del Tribunal Constitucional en l'àmbit lingüístic i la seva companya de partit, senyora Sánchez Camacho adverteix, des de Catalunya, que exigirà per "mitjans judicials" que el govern compleixi les sentències si insisteix en el desacatament.

Vostè creu que els catalans i catalanes ens podem sentir còmodes en un estat tan inhòspit que ens amenaça en lloc de seduir-nos? Vivim al segle XXI, a Europa, senyor Wert, i aspirem a ser tractats com a ciutadans, no com a súbdits. Volem que la nostra llengua, el català, ocupi, a casa nostra el lloc que li correspon sense menystenir cap altra llengua ni, per descomptat, el castellà, tampoc. Vostè sap o hauria de saber que l'única manera d'assegurar la vitalitat del català és mantenint l'actual equilibri lingüístic al nostre sistema educatiu que permet que els nostres joves siguin competents, tots, en català i castellà. I la feina que hi ha perquè sigui així. Deixi'ns tranquils, deixi que els mestres treballin sense estar pendents de sentències, emeses sempre en castellà, per cert. Tenim molta feina, molta. Sobretot per aconseguir superar el gairebé 30% de fracàs escolar i l'abandonament dels estudis de molts joves el futur dels quals posem en perill. El seu futur i el nostre. El seu també, senyor Wert.

Si persisteix en l'objectiu d'assetjar la nostra llengua contra la voluntat àmpliament majoritària de la ciutadania, sàpiga que té al davant tot un poble que no claudicarà.