Articles d'opinió ← Altres articles

AENA no ha entrat al segle XXI

Bernat Gasull

La companyia respon per carta a la Plataforma per la Llengua tot dient que l'absència total del català a la toponímia i l'ús exclusiu del castellà en les pantalles de l'aeroport del Prat s'ha fet d'acord amb les companyies aèries que hi operen.

Textualment, AENA justifica l'absència del català d'aquesta manera: "Pel que fa a la toponímia de les destinacions i la informació dels panells informatius i teleindicadors de vols: la informació que apareix a les pantalles es fa d'acord als criteris establerts per les pròpies companyies aèries i a les seves peticions". Això vol dir que la inclusió del gallec en la forma d'"A Coruña" s'ha fet d'acord al criteri establert per les companyies; i que segons el mateix criteri no s'ha respectat, per exemple, l'única forma oficial reconeguda d'Eivissa, que és la catalana. En lloc d'això, s'ha optat per escriure sempre "Ibiza". Segons AENA, doncs, les companyies haurien optat únicament per la forma castellana de destinacions com "Alger", "Copenhaguen", "Nova York", "Brussel·les", "Estocolm", "Milà", "Hamburg" o, fins i tot, "Alicante" o "Palma", en lloc de les formes d'origen o les catalanes. Realment és sorprenent la resposta del director de l'Aeroport de Barcelona Fernando Echegaray (de fet hauria de dir del "Aeropuerto de Barcelona", perquè a la mateixa carta expressa que "Cal esmentar que la denominació oficial de l'aeròdrom és Aeropuerto de Barcelona, per la qual cosa en aquest cas no hi ha possibilitat de traducció"). Ja és ben trist tot plegat. I tot això passa després de més d'una trentena d'anys de la mort del dictador. AENA no pot relegar a un acord de companyies la qualitat en l'atenció a l'usuari i, a més, si són incoherents i fora de lògica dels criteris lingüístics assumits. De fet, ni aquest mateix acord, del tot innecessari, és creïble. On està escrit? Com s'ha fet?