Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

De fora vindran i la universitat ens arreglaran

Carme Forcadell Lluís

De fora vindran i la universitat ens arreglaran, aquesta dita la podríem fer servir referint-nos a les paraules del comissari d'Educació, Formació, Cultura i Joventut de la Comissió Europea (CE). El senyor Ján Figel ha defensat l'ús del català encara que hi hagi estudiants estrangers. El programa Erasmus permet l'ús de qualsevol llengua que s'utilitzi per ensenyar a la universitat. No preferim un idioma a cap altre.  

Els Erasmus són, precisament, per afavorir el multilingüisme i no el monolingüisme tal com pretén  el Govern espanyol i també, malauradament, algunes universitats. Les queixes, sobre el baix nivell de castellà dels estudiats catalans, són falses, ha dit el comissari europeu, i ha instat el Govern espanyol a treballar pel mutilingüisme en comptes de buscar una llengua franca, única per a tothom.

El model de diversitat lingüística que defensa la Unió Europea i que s'ha d'incorporar a l'educació inclou, a més de la llengua materna, dues llengües més. L'ensenyament monolingüe està desfasat, obsolet, i és antidemocràtic, perquè significa la supremacia d'una llengua sobre una altra i menysté els drets lingüístics d'una part dels estudiants.

Les falsedats i tergiversacions són freqüents quan es parla de la situació i ús de la llengua catalana, ja el passat setembre el comissari europeu de Multilingüisme, el romanès Leonard Orban, va negar que el castellà estigués discriminat a Catalunya i va  reconèixer a facilitat per viure a Catalunya parlant castellà.

Quan es tracta de l'ensenyament universitari la situació de la llengua encara és pitjor, perquè s'hi barreja la pressió afegida per l'arribada d'alumnat estranger, procedent de diversos programes d'intercanvi internacional. Professorat i alumnat s'han queixat més d'un cop d'aquesta situació, els uns perquè reben pressió de la mateixa universitat per fer les classes en castellà, els altres pel canvi de llengua del professorat davant de la presència d'alumnat estranger.

Aquestes declaracions del comissari Ján Figel reafirmen la línia de treball de la Plataforma per la Llengua i les seves propostes sobre el tractament de llengües a la universitat. Esperem, doncs, que un cop aclarits els objectius dels intercanvis  internacionals, les classes puguin fer-se en català  a les nostres universitats.