Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Castellà 149 – català 1. En l’etiquetatge la llei del castellà s’imposa per golejada.

Bernat Gasull

La Plataforma per la Llengua acaba d'elaborar un document que amb el títol "En l'etiquetatge, la Llei ens discrimina. Castellà 149 - català 1. Obligació per golejada" posa en evidència el tractament legal gens equitatiu pel que fa l'obligatorietat d'ús d'una llengua en l'etiquetatge de productes que es distribueixen a la Catalunya sota administració de la Generalitat. Precisament, com és ben palès en el títol, s'anomenen les 149 lleis que imposen com a mínim el castellà en l'etiquetatge de productes, en contraposició a l'única llei (restringida a productes catalans amb segells de qualitat o d'origen) que obliga l'etiquetatge en català.

Les 149 lleis impositives del castellà en l'etiquetatge de productes, abasten la pràctica totalitat de productes distribuïts a Catalunya (llevat de petitíssimes excepcions): siguin productes farmacèutics, cosmètics, detergents, productes industrials de tot tipus o principalment alimentaris. En el document s'especifica breument el funcionament legal actual en aquest àmbit, així com també es fa un repàs del tractament lingüístic que en fan les lleis del consumidor de comunitats autònomes espanyoles.

La pretensió d'aquest document és posar en evidència la situació d'anormalitat en què està sotmesa per la Llei la llengua catalana i per tant les persones consumidores que formen part d'aquesta comunitat lingüística. Sovint l'opinió pública que defensa postures pretesament "bilingües" ha obviat aquesta diferència impositiva abismal i no ha defensat cap model equitatiu de manera que el català passés d'una a 149 normatives que obliguessin el seu ús en l'etiquetatge en igualtat de condicions que el castellà. Justament són aquests mateixos que consideren que si el castellà és ben present a l'etiquetatge i el català no, és per raons de mercat. Home, no sé pas si són raons de mercat tantes obligacions durant més de 60 anys de manera continuada!! De ben segur que si durant 60 anys i amb més de 100 lleis, el català hagués estat obligatori en l'etiquetatge de productes, la presència de la nostra llengua seria tota una altra!! No siguem il·lusos sisplau! Toquem de peus a terra!. Per completar aquesta informació podeu consultar el document en aquest enllaç: http://www.plataforma-llengua.cat/doc/lleis_etiquetatge.pdf