Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

I altre cop l’educació....

Martí Gasull

L'educació és fonamental per a la nostra societat, representa la base el futur. Actualment l'educació té també una funció fonamental per aconseguir la inclusió social dels nous catalans i per tant, per treballar per a una societat diversa i rica, i a la vegada sòlida i cohesionada. L'element vertebrador de la diversitat és la llengua catalana, que a la vegada és llengua d'adopció de part de la població catalana.

Com sovint repetim, i per tots aquests motius, és fonamental estendre el model d'escola catalana i la immersió lingüística a secundària.

No entenem l'actual proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de reduir les hores d'aprenentatge de català al batxillerat. No considerem oportunes propostes com aquesta sense un debat profund per analitzar amb els professors de primària i secundària les estratègies adients per una educació de qualitat. Com a docent puc afirmar que una de les mancances principals dels nostres alumnes es troba justament en l'expressió escrita. No saber-se expressar és un indicador de mancances en el raonament i en l'ordre mental de les idees, i un procés de treball en l'expressió pot ajudar a clarificar i ordenar en seqüències lògiques aquestes idees. Un dels problemes fonamentals dels nostres alumnes són les dificultats per crear, deduir, relacionar, i justament la llengua és bàsica per assolir aquestes habilitats. Hom dirà que aquestes estructures s'haurien d'haver assolit al llarg de l'educació secundària obligatòria, i hauria de ser així, però a l'hora de la veritat els alumnes arriben al batxillerat amb moltes mancances, especialment lingüístiques. La meva experiència pròpia personal ho confirma.

Per tot plegat considero necessari treballar a l'educació, batxillerat inclòs, els valors del raonament i les estructures, i la llengua catalana n'és un element fonamental. Cal tenir en compte també els valors socials que el seu ensenyament pressuposa. Cal un ensenyament en català, però també un ensenyament del català, com a eina auxiliar d'expressió i de creixement dels nostres estudiants per tal que arribin preparats a la universitat.